SVERIGE: Jätteras på bostadspriser

2023 01 02

Bostadspriserna har rasat över 20 procent i ett flertal regioner i Sverige.

Det konstaterar storbanken SBAB efter att ha jämfört vårens toppnoteringar med genomsnittspriserna i december. 

Sett över hela Sverige har nu bostadspriserna fallit med totalt nästan 17 procent.

Prisfallen beskrivs som större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster, 

– Vår prognos har varit att bostadspriserna ska falla med drygt 20 procent i Sverige som helhet enbart till följd av ränteuppgången. Vi börjar helt klart närma oss de nivåerna nu, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Flaggar för besvärlig utveckling

Chefsekonomen tillägger:

– Om arbetslösheten skulle komma att öka markant i kölvattnet av den annalkande lågkonjunkturen är det viktigt att bostadsräntorna inte fortsätter upp om vi inte ska få en riktigt besvärlig utveckling på andrahandsmarknaden som också skulle slå stenhårt mot en redan hårt prövad nyproduktion.

Kan inte förklaras av säsongsmönster

Även mellan november och december sjönk bostadspriserna på ett sätt som beskrivs som större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster.

Lägenhetspriserna sjönk med 1,5 procent från den ena månaden till den andra, och för villapriserna var nedgången 2,9 för motsvarande period och för Sverige som helhet.

Störst är skillnaden i norra Sverige (-6,5 procent). Tittar man ända bak till vårens toppnoteringar har lägenhetspriserna i norr sjunkit med över 17 procent, medan det i Storgöteborg och Stormalmö sjunkit med mer än 15 respektive 14 procent.

– Det prisfall på nästan sju procent som vi har haft på lägenheter i Norra Sverige tillhör inte vanligheterna, konstaterar Robert Boije till SBAB:s hemsida.

I både Malmö och Stockholm har priset på villor fallit med över 20 procent sedan i våras.

– Vi har så här långt sett större prisfall på villor än för lägenheter med undantag för Norra Sverige där lägenhetspriserna fallit något mer än villorna. Det är troligt att de höga elpriserna i landets mellersta och södra delar slår hårdare mot villorna än lägenheterna, säger Robert Boije.

Nedgången lär fortsätta

Enligt flera experter kommer bostadsmarknadens nedgång att fortsätta under 2023.

Åtminstone under inledningen av året.

Räntehöjningar, brist på köpare och osäkert omvärldsläge pekas ut som anledningar.

– Det är flera negativa faktorer som tillsammans lagt sig som en våt filt på bostadsmarknaden, säger Hans Flink på Svensk mäklarstatistik till Dagens Nyheter.

– Negativa realinkomster och inte minst att hushållens bolån kostar allt mer gör att det både bildas förväntningar och en verklighet som innebär att bostadspriserna sjunker, tillägger Cecilia Hermansson, fastighetsmarknadsforskare på KTH, till samma tidning.

Foto: T. Kent

Text: Redaktionen