Jättehög andel ovaccinerade på IVA – personalen arg och deppig

2021 09 01

Över 82 % av alla covidpatienter på intensiven i augusti har varit helt ovaccinerade och iva-personalen reagerar med ilska och frustration.

Sannolikt är siffran över 82 % eftersom en andel på 10 % klassas som okänd och bara 8 % har varit fullvaccinerade.

– Jag skulle tro att de flesta som är okända är ovaccinerade. Tittar man på utvecklingen sedan vi började vaccinera så har vi egentligen inga indikationer på att det börjar bli fler som kommer in som är fullvaccinerade, säger Jonny Hillgren, ordförande för Svenska Intensivvårdsregistret till Sveriges Radio.

Personalen upprörd

Att så stor andel som 82 % – 92 % av covidpatienterna på intensiven runt om på Sveriges sjukhus varit ovaccinerade i augusti väcker upprörda känslor hos sjukvårdspersonalen som varit extremt pressad under pandemin konstaterar SR. Samtidigt har alla enligt lagen rätt till samma vård.

Arg och deppig

– Det är klart att vi tar hand om alla patienter men när man börjar tänka på att om de här patienterna hade gått och vaccinerat sig så hade de inte legat här. Då blir man allt från arg till deppig, säger överläkare Karin Frisell vid  Mälarsjukhuset i Eskilstuna som den senaste omgången endast haft ovaccinerade iva-patienter.

Struntat i vaccinet

Och ingen av dessa ovaccinerade patienter tillhörde den mycket lilla gruppen som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig.

- De patienter som kommit nu är patienter som valt att inte vaccinera sig, inte av hälsoskäl, förklarar Karin Frisell.

ANALYS

Sveriges sjukvårdspersonal har slitit extremt hårt under 1,5 års tid så det är lätt att förstå deras frustration, besvikelse och ilska när 82 % - 92 % av  patienterna på intensiven är personer som på eget bevåg hoppat över vaccinet varav de flesta sannolikt saknar medicinska skäl.

Dessutom upptar de viktiga vårdresurser för personer med många andra sjukdomar och bidrar därmed till Sveriges mycket allvarliga vårdskuld.

Foto: Region Kronoberg

[yop_poll id="546"]