Invånare i två länder ombeds ta värvning för Ryssland

2023 09 03

I takt med ökad press på slagfältet blir läget i den ryska armén allt desperatare.

Ett av de största problemen är att soldatleden snabbt blir tunnare då många dödas i strid i anfallskriget mot Ukrainas Väpnade Styrkor.

Undviker Moskva

Man har tidigare fokuserat på att få in soldater från regioner med stora minoritetsgrupper vars familjer har svårare att göra sin röst hörd i den vidsträckta diktaturen.

För att motverka ökat missnöje bland allmänheten vill Putin vara försiktig med att värva soldater från Moskvatrakten eller andra rikare storstadsområden.

Annonser online

Men då Putinregimens förlustsiffror ökar hela tiden så ökar också pressen att finna nya sätt att värva soldater.

Nu vänder man sig till utlandet.

– Annonser online som erbjuder tusentals pund till de som tecknar kontrakt för att kriga har publicerats i Armenien och Kazakstan.

Det rapporterar Storbritanniens Försvarsdepartement.

Står näst på tur

Flera av Rysslands grannländer har inte fördömt kriget men har samtidigt inte givit sitt stöd.

Oron är stor för att de står näst på tur för Putins aggressioner.

Det finns även ett betydande motstånd kopplat till Putinregimens värvningsförsök av unga män i grannländerna – män som ofta har ingen eller låg soldaterfarenhet.

– Åtminstone sedan maj 2023 har Ryssland närmar sig migranter från Centralasien för att få dem att strid i Ukraina, uppger brittiska försvarsdepartementet.

Två löften

Ryssland går ut med två löften för att öka chansen för att fattiga medborgare i grannländerna ska säga ja.

– Utfästelse om ett snabbspår för att få medborgarskap [i Ryssland].

– Löner på upp till 4 200 USA-dollar.

Men migranter som tackat ja till att arbeta för ryssarna i olika projekt har sedan drabbats av missbruk från Rysslands sida.

Tvingas kriga

– Migranter från Uzbekistan som verkat som byggnadsarbetare i Mariupol har enligt uppgifter fått sina pass konfiskerade när de anlänt.

– Och de har tvingats att gå med i ryska militären, rapporterar brittiska underrättelsetjänsten.

De tidigare mobiliseringarna av ryska medborgare har varit mycket impopulära bland befolkningen då många vet att de aldrig mer kommer att få se sina söner, bröder och makar.

En säker död

Vid slagfältet i Ukraina väntar en säker död för många av de unga och oerfarna soldaterna.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen