Instagram och Facebook kan förbjudas – måste uppfylla nytt krav

2023 08 25

EU tar krafttag mot olämpligt innehåll på sociala medie-plattformar.

Från och med i dag ska näthat, desinformation och annat skadligt innehåll bort från plattformarna.

Den nya EU-lagen om digitala tjänster, DSA, träder i kraft och riktlinjerna är tydliga.  

Nitton stora plattformar, som alla har mer än 45 miljoner användare, måste se till att europeiska användare inte utsätts för näthat och andra typer av skadligt innehåll.

–  Företag som utsetts har fyra månader på sig för att uppfylla alla sina nya skyldigheter enligt rättsakten om digitala tjänster.

– Skyldigheterna syftar till att stärka och skydda användarna online, inbegripet minderåriga, genom att kräva att de utsedda tjänsterna analyserar och begränsar sina systemrisker och tillhandahåller robusta modereringsverktyg, framhåller EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Kan förbjudas

Om de nya kraven inte uppfylls blir straffet hårt.

EU-kommissionen har rätt att dela ut böter på upp till 6 procent av techjättarnas globala omsättning.

I ett sista steg kan EU förbjuda plattformarna i unionens medlemsländer.

”En god bas”

Amnesty, en av världens största människorättsorganisationer, berömmer det nya EU-initiativet.

– De ger en god bas för att bygga en värld med internet som en plats där människors rättigheter respekteras, säger Alia Al Ghussain som jobbar med digitala frågor vid AmnestyTech i London, till Yle.

Nitton plattformar

Den nya lagen gäller flera tunga sociala medie-plattformar.

Följande aktörer berörs:

- Facebook

- Instagram

- LinkedIn

- Pinterest

- Snapchat

- TikTok

- X (Tidigare Twitter)

- YouTube

Foto: A. Shatov 

Text: Redaktionen