SVERIGE: Inflationen rusar

2022 10 20

Inflationen fortsätter att öka.

Det visar den senaste prognosen från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Nu är den uppe på 9,7 procent, enligt måttet KPIF.  Den högsta siffran sedan 1991.

Det är en klar uppgång jämfört med augusti då inflationstakten var 9,0 procent. Förhandsprognosen indikerade att inflationen skulle stiga till 9,4 procent i september.

– Högre elpriser och högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker påverkade inflationen i september, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Höga elpriser

Enligt måttet KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var inflationen 10,8 procent i september.

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Den stigande inflationstakten kan härledas till  ökade priser på livsmedel och alkoholfria drycker, där det främst var priset på kött, mjölk, ost, bröd, spannmålsprodukter och kaffe som bidrog, uppger SCB.

– Elpriserna inverkade stort på inflationstakten. Likaså ökade kostnaderna för underhåll och reparationer av egna hem. Inventarier och hushållvaror steg också i pris, där möbler hade en stor inverkan, skriver myndigheten.

Fakta inflationstakten september

  • Stigande räntekostnader bidrog med 1,2 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 10,8 procent
  • Fortsatt bred prisuppgång på livsmedel och alkoholfria drycker
  • Elpriserna var drygt 54 procent högre i september i år än för ett år sedan
  • Drivmedelspriserna sjönk i september
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 6,8 procent i augusti till 7,4 procent i september
  • Källa: SCB 

Foto:  K. Spyroglou

Text: Redaktionen