SVERIGE: Inflationen ökar igen

2022 12 14

Inflationstakten ökar igen.

Under november har den ökat med 0,2 procentenheter – från 9,3 till 9,5 procent.

Det visar  SCB:s senaste siffror.

Det är den högsta noteringen i Sverige på över 30 år.

– Stigande elpriser bidrog till en ökad inflationstakt i november, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Elpriserna ökar för tredje året i rad i november men sticker ut i sin ökning under 2022, uppger Statistikmyndigheten.

Prisökning för tolfte månanden i rad

Stigande elpriser bidrog i sin tur till ökade boendekostnader.

– Höjda elpriser hade en stor inverkan på boendekostnaderna tillsammans med ökade kostnader för underhåll och reparationer av egna hem. Det var även prisuppgångar för rekreation och kultur, inventarier och hushållsvaror, möbler, restaurangbesök och personlig hygien som bidrog till inflationstakten, uppger SCB.

Inflationstakten påverkades även av stigande priser för livsmedel .

– Livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad. Prisökningar inom diverse varor och tjänster påverkade även månadsförändringen, framhåller SCB.

Prisökningar på mjölk, ost och ägg sticker ut i statistiken. 

Samtidigt avstannande prisuppgången något av sjunkande priser på drivmedel samt paketresor.

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE

  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 387,93 1,0 11,5
KPIF (1987=100) 250,10 0,7 9,5
KPIF-XE (1987=100) 229,98 0,2 8,0
  • Stigande räntekostnader bidrog med 2,1 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 11,5 procent.
  • Elpriserna steg med 16,8 procent från oktober till november.
  • Livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad.
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 7,9 procent i oktober till 8,0 procent i november

Källa: SCB

Foto: K. Spyroglou

Text: Redaktionen