Hyresgäster uppmanas att se upp

2022 10 28

Regeringens utlovade elstöd kan hamna i fastighetsägarnas fickor snarare än hos hyresgästerna.

I flera fall är det nämligen fritt fram för fastighetsägare att antingen välja om de vill behålla elstödet själva, eller om hyresgästerna som förbrukar elen ska få ta del av det, rapporterar Sveriges Radio.

Branschorganisationen Fastighetsägarna är dock tydliga med vad de vill att deras medlemmar ska göra med pengarna.

– Vi tycker det är rimligt att stödet går till de som har haft kostnaderna för elen, det vill säga hushållen. Det gäller både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar där hushållen inte har egna abonnemang utan vidarefaktureras antingen via schablon eller mätning, säger hållbarhetschef Rikard Silverfur till SR.

Ingår el i hyran se upp

När regeringen tillsammans med Svenska Kraftnät i veckan presenterade ett nytt elstöd stod det bland annat klart att privatpersoner som bor i elområde 3 eller 4 och som tecknat egna elavtal har rätt ta del av det utlovade bidraget.

För de som hyr bostad och där elen inkluderas i hyreskostnaden gäller det dock att se upp.

Fastighetsägare som står för sina hyresgästers elavtal får nämligen själva avgöra om hyresgästerna ska få sin bit av kakan – eller om det ska behållas själva.

Kan höja med 650 procent

Wallenstam är ett av flera fastighetsbolag som fakturerar sina hyresgäster för deras elförbrukning.

Bolaget, som äger över 11 000 lägenheter i bland annat Uppsala, Stockholm och Göteborg, varnade nyligen för att man kan höja sina elpriser med 650 procent, enligt Aftonbladet.

Anledningen är att deras bundna avtal löper ut vid årsskiftet och hyresgästerna kan inte teckna egna abonnemang.

– Vi strävar alltid efter att hitta ett så bra erbjudande som möjligt på ettårigt elpris. I år har våra hyresgäster betalat 40 öre under hela året vilket är ett väldigt förmånligt pris  dagsläget, framhöll Elisabeth Vansvik, presstalesperson på Wallenstam, till tidningen.

Till SR har man dock uppgett att man ska skicka vidare det nyligen presenterade elstödet till sina hyresgäster.

Inget betalningsdatum klart

Regeringen kunde i veckan inte ge besked om när elstödet kommer att betalas ut.

– Vi jobbar på så snabbt som möjligt. I november ämnar vi att komma med ett besked om när och hur, sade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vid en pressträff och förklarade att det inte handlar om en månatlig ersättning utan om en klumpsumma.

Den 15 november beräknas ansökningsprocessen att vara klar.

– Vi kommer att återkomma under november månad, framhöll Busch vid samma tillfälle.

Foto: M. Lis

Text: Redaktionen