Hushållen varnas – så mycket dyrare blir elnätsavgiften

2024 04 10

Energimarknadsinspektionen, Ei, har fattat beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027.

Under perioden kommer intäktsramarna att uppgå till 326 miljarder kronor – en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med föregående period.

Det innebär att elnätsföretagen kan ta ut högre avgifter från sina kunder.

Så mycket dyrare blir det

Det nya taket kommer sannolikt leda till dyrare elnätsavgifter för kunder i hela Sverige.   

Och det kan bli en riktigt dyr historia. Det varnar intresseorganisationen Villaägarnas Riksförbund för.

– Var beredd på att 44 procent dyrare elnätsavgift, framhåller organisationen i ett uttalande.

Ökningen på 44 procent handlar om flera tusenlappar för många hushåll, bedömer Villaägarna,

– Denna ökning kommer att pressa upp de redan höga elnätskostnaderna med tusentals kronor. Historiskt har vi sett att det är privata eller statliga elnätsmonopol som EON, Ellevio och Vattenfall som skor sig på villaägares bekostnad. Men det finns även många kommunala bolag som höjt priserna kraftigt, fastlår förbundet.

Kritiserar modellen

Energimarknadsinspektionen motiverar höjningen av intäktsramarna med att den nya nivån ska kompensera för ett högre ränteläge och prisökningar.

Myndigheten är dock inte nöjd med nuvarande modell.

– Vi anser att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver, sa Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen, efter att den nya nivån presenterades.

Elpriset ligger stabilt

Elkonsumenter riskerar kraftigt höjda elnätsavgifter. Det faktiska elpriset väntas dock inte stiga den kommande tiden.

–  Milda väderprognoser i Europa, bra fyllnadsgrad i gaslager efter vintern samt en stark dollar är dock faktorer som begränsar uppgången av elpriset just nu, framhåller statliga elnätsbolaget Vattenfall i sin senaste prognos för elpriserna.

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool landade för mars på 56,6 – 63,4 öre/kWh i alla elområden. 

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen


Populär korv stoppas – säljs på Ica

2024 06 15

Av hälsoskäl återkallas nu korv som sålts i flera Ica-butiker.

Det är Di Luca & Di Luca som ger besked om att en av deras produkter innehåller nötter, utan att det framgår i ingrediensförteckningen.

Det kan innebära en hälsorisk för allergiker, och produkten, en populär korv som säljs i Ica-butiker, återkallas nu.

Det framhåller företaget i ett pressmeddelande.

Innehåller nötter

Korven innehåller pistagenötter och det är viktigt att de som har en allergi inte konsumerar korven.

– DI LUCA & DI LUCA ÅTERKALLAR MORTADELLA FRÅN MANUELLA DELIKATESSDISKAR, meddelar företaget.

Butik och delikatess

Korven säljs över delikatessdisken och butikspackad i Ica-butiker över hela landet, från Lund och Borås till Stockholm och Umeå.

– Di Luca & Di Luca återkallar ett begränsat parti felmärkt Mortadella som sålts sedan 3 juni i ett 30-tal ICA-butiker, både över delikatessdisk samt butikspackad i charkdisken, fortsätter företaget.

– Produkten innehåller pistagenötter, vilket inte framgår av produktmärkningen.

Uppmanar konsumenter

Di Luca & Di Luca riktar en tydlig uppmaning till konsumenter om att lämna tillbaka korven om den har köpts.

– Pistagenötter är en allergen, som måste deklareras. Pistagenötterna är synliga i Mortadellan och vi uppmanar därför konsumenter som är allergiska mot pistagenöt att reklamera varan om man har köpt denna produkt efter 3 juni 2024.  

Beklagar händelsen

Företaget kommer nu att utreda händelsen för att kunna fastställa vad det är som har gått fel i processen.

– Di Luca & Di Luca beklagar det inträffade och uppmanar drabbade konsumenter som köpt produkten att kontakta Di Lucas kundtjänst. Kunder har även möjlighet att reklamera produkten till den ICA-butik där den köptes.  

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen.

Korven har sålts på Ica-butiker i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Borås, Enköping, Uppsala, Strängnäs, Västerås, Örebro och Norrköping.

Foto: ICA-gruppen

Text: Redaktionen


OVÄNTAT: Rysk rusning till Norge

2024 06 15

En rysk rusning till Norge har pågått under det senaste året.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 har det varit svårt för ryssar att resa till Västeuropa och köpa eftertraktade lyxvaror.

Ett undantag har varit Kirkenes i Norge, som ligger precis på gränsen till Ryssland.

Dit har mängder av ryssar rest, och många av dem är ute efter att hamstra en lyxvara som numera är svår att få tag på i Ryssland.

Hamstrar champagne

Det handlar om champagne, rapporterar VG.

Det är en av de mest eftertraktade lyxprodukterna som sedan krigets början inte längre får exporteras från EU till Ryssland.

I stället har många ryssar rest till Kirkenes för att få tag på de eftertraktade dropparna, rapporterar tidningen.

Ingen norsk spritbutik har sålt fler flaskor av exklusiva champagner som Dom Perignon eller Cristal än Vinmonopolet i Kirkenes.

Och det är framför allt ryssar som har handlat.

– Vissa flaskor har sålts lokalt, men det är på grund av gränshandeln vi har som siffrorna är så höga, säger Anne Sonja Andreassen, som är butikschef för Vinmonopolet i Kirkenes, till tidningen.

– Majoriteten är ryska kunder, tillägger hon.

Får inte sälja för dyra varor

En flaska Dom Perignon kostar 2 500 norska kronor, och en flaska Cristal kostar 3 200. Under årets första fyra månader har det totalt sålts 150 stycken av dessa dyra flaskor i Kirkenes.

Man har dock varit tvungna att sluta sälja de dyraste flaskorna, på grund av sanktioner.

– Sanktionerna i Norge gör att vi inte får sälja enskilda föremål för mer än 300 euro. Vi hade lite champagne i butiken när kriget började, men vi har skickat den till en annan butik för att slippa ha den inne, säger Anne Sonja Andreasson.

Gränsen stängd – nedgång i handeln

Gränsen i närheten av Kirkenes har varit den enda öppna gränsen från Europa till Ryssland sedan kriget i Ukraina inleddes.

Sedan några dagar tillbaka har Norge dock skärpt reglerna och stängt gränsen.

– Jag tycker att det är naturligt att vi ser en nedgång i handeln nu, säger Andreassen.

Det finns dock fortfarande undantag, bland annat för ryssar som har familjemedlemmar i Norge eller arbetar där.

Foto: M Oetelaar

Text: Redaktionen