SVERIGE: Hundratals vårdcentraler slår larm

2022 11 14

Flera vårdcentraler är kritiska till hur personer i behov av psykiatrisk vård behandlas. Det visar en enkät från SVT. 

En enkät gjord av SVT framhåller allvarliga brister inom svensk psykiatrivård. Personer i behov av psykiatrisk vård erhåller inte den hjälp de behöver, eftersom de allt för ofta inte kommer vidare från primärvården.

–  Det kan handla om liv eller död, säger Annika Rusko Andersson, verksamhetschef på en vårdcentral i Kungälv, till SVT.

Det är 334 vårdcentraler som har svarat på enkäten och en klar majoritet är mycket kritiska. Fram växer en bild av en bristfällig psykiatrivård.

Bland annat framkommer kritik från vårdcentralerna att den psykiatriska vården har en tendens att frånsäga sig ansvaret för den sjuka.

Som att ta sig in på Fort knox 

Bland svaren märks följande kommentarer: 

“Ingen patient är tillräckligt sjuk för att psykiatrin ska ta den.” 

“Det är som att försöka ta sig in på Fort Knox.”  

“Vi har i princip slutat skicka remisser då de flesta kommer tillbaka.” 

Just svårigheten att ens få den vårdsökande in i den psykiatriska vården är tydlig. Bortåt 90 procent av de tillfrågade vårdcentralerna understryker att det har hänt att de får ta hand om patienter som borde slussas vidare och runt 70 procent att det fenomenet sker någon gång varje månad. 

Saknar kompetens 

– Eftersom vi varken har kompetens eller resurser att utföra den specialistpsykiatri som patienterna behöver är det här inte alls bra, poängterar Katarina Hellberg, verksamhetschef på en vårdcentral i Umeå, för kanalen.

Å andra sidan, inom psykiatrivården, uttrycker man kritik mot primärvården: 

– Primärvården klarar inte sitt uppdrag och remitterar patienter som egentligen bör ha sin vård där, menar man.

Även inom läkarkåren diskuteras den psykiatriska vården. I en artikel i Läkartidningen nyligen presenterar Lennart Meyer, specialist i allmänpsykiatri och rättspsykiatri; docent i allmän psykiatri; leg psykolog, Lund, flera punkter som skulle kunna ge en bättre vård.

En av dem lyder: Garantera en rimlig finansiering av psykiatrin.

Mer human psykiatrivård

Han ger också sin syn på vården ur ett tidsperspektiv:

– Hur patienter med psykiska problem bemöts i samhället är en barometer på den humanitära nivån, framhåller han i artikeln.

Och, tillägger han:

– I det perspektivet var den psykiatriska vården som mest human i början av 1900-talet med etablerandet av mentalsjukhusen.

Foto: A. Savala

Text: Redaktionen