Hundratals vaccinerade agerar – ställer jättekrav på staten

2023 02 15

Ett massivt skadeståndsanspråk riktat mot svenska staten lämnas in imorgon, torsdag.

Bakom anspråket står Narkolepsiföreningen och 479 personer som drabbades av narkolepsi, samt 1 569 av deras anhöriga, efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan 2009, rapporterar Sveriges Radio och Dagens Nyheter.

Organisationen kräver totalt 365 miljoner kronor – en halv miljon för varje insjuknad.

Anklagas för lagbrott

I en debattartikel hävdar föreningens ordförande Johan F Lundberg att staten har brutit mot en lag i Europakonventionen, vilket också är grunden för det stora skadeståndsanspråket.

– Europadomstolen har slagit fast att en konkret innebörd av artikel 8 är att stater aktivt måste förse människor med nödvändig information så att de kan värdera risker för liv och hälsa, framhåller Johan F Lundberg i DN.

Vill även se ny lag

Utöver skadeståndet vill Narkolepsiföreningen även se en ny lag som tydliggör statens skyldigheter vid massvaccinationer.

– En sådan lag skulle öka allmänhetens förtroende för statliga vaccinationsprogram och därmed öka möjligheterna att i framtiden rädda liv vid allvarliga pandemier, anser Johan F Lundberg.

Inledde anmälan 2019

Anmälan om skadestånd lämnades egentligen till Justitiekanslern redan för fyra år sedan.

Vad man nu har gjort är att komplettera den med det exakta antalet drabbade och det specifika kravet på ersättning, uppger SR.

– Om jag hade fått välja hade jag inte tagit pengarna, och sluppit sjukdomen, säger Victor Ahlin som drabbades av narkolepsi som 10-åring efter att ha tagit svininfluensavaccinet, till radion.

600 har krävt ersättning

Över 600 personer har anmält till Läkemedelsförsäkringen att man drabbats av sjukdomen till följd av influensavaccinet.

Omkring 400 av dem har fått rätt till ersättning. Även andra som inte tagit vaccinet har drabbats av narkolepsi, vilket gör att det är svårt för att peka ut exakta samband, framhåller radiokanalen.

Neurologisk sjukdom

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn.

– Det gör att personer med sjukdomen blir mycket trötta under dagen och får sömnattacker som inte går att förhindra, informerar Socialstyrelsen.

Man vet inte exakt hur många i Sverige som lider av sjukdomen, men en uppskattning är att det tör sig om ungefär 4 500 personer.

Foto: E. Us

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen