SVERIGE: Hundratals soldater ska marschera genom Stockholm

2022 10 04

Under veckan kommer drygt 300 värnpliktiga soldater i stridsutrustning att röra sig på Stockholms gator.

Det meddelar Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Soldaternas närvaro i huvudstaden är en del av militärövningen ”Operation Stockholm”. 

Övningsmoment kommer genomföras på flera platser i innerstaden. Bland annat kommer soldater fira sig nedför en hög husvägg med hjälp av rep. 

Övningen är en utbildningskontroll och strapatsövning där de värnpliktigas förmåga testas. 

– De nya soldaterna utgör en betydande del av Försvarsmaktens tillväxt och kommer ha en avgörande roll i det svenska försvarets fortsatta och långsiktiga förstärkning, framhåller Försvarsmakten.

"Bygga stolthet"

Major och övningsledare Magnus Gerhardsson betonar vikten av övningen.

–  Syftet är att mäta uppnådda utbildningsmål och i synnerhet bygga stolthet hos soldaterna genom att de lyckas klara av militär verksamhet under strapatsliknande förhållanden. Vi vill att soldaterna ska vägra ge upp, bidra och hjälpas åt i gruppen för att lyckas med uppgiften, säger han i ett pressmeddelande.

Åtta veckor i militären

Soldaterna som deltar har varit i militärtjänst sedan åtta veckor tillbaka. Övningen avslutar deras första steg på utbildningstrappan under värnplikten. De tillhör Livgardets fyra krigsförband: Livbataljonen, 11:e militärpolisbataljonen, 12:e motoriserade skyttebataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen.

De fyra förbanden har alla en tydlig anknytning till försvaret av stockholmsregionen och särskilt Stockholms stad, uppger Försvarsmakten.

– Det är mycket viktigt för alla Livgardets soldater att få öva inne i Stockholm och bekanta sig med stadsmiljön, vilket i värsta fall, är där de ska lösa uppgifter vid väpnad konflikt, understryker Magnus Gerhardsson.

Fakta ”Operation Stockholm”

  • Livgardet övar i Stockholm, dygnet runt, från tisdag eftermiddag 4 oktober till torsdag morgon 6 oktober.
  •  Soldaterna kommer att gruppvis genomföra många olika moment, bland annat fira sig nedför en hög husfasad och öva strid i bebyggelse i Årstadal.
  • De ska också ta sig över vattendrag med patrullbåtar och springa hinderbana i Karlberg samt genomföra sjukvårdsmoment, teoriprov och gruppövningar i ledarskap på Gärdet.
  • Soldaterna marscherar till fots mellan de olika övningsmomenten.
  • De kommer vara ansiktsmaskerade, bära uniform, stridspackning och stridsutrustning inklusive vapen.
  • Inga stridsövningar eller skottlossning kommer ske utomhus. Endast skottlossning med lös ammunition kommer genomföras i begränsad omfattning inomhus.
  • Källa: Försvarsmakten

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen