Hotbilden mot Sverige – kraftig förändring

2022 12 28

Hotbilden mot svenska elnät har förändrats under de senaste åren.

Risken för sabotage och cyberattacker från främmande makt har ökat markant. 

Det uppger Erik Nordman, avdelningschef för säkerhet och beredskap på Svenska kraftnät, i en intervju med SR Ekot.

– Det har absolut ökat, konstaterar avdelningschefen.

Ryssland pekas ut

I dag är det tydligaste hotet spionage.

Främmande makt kartlägger sårbarheter för att kunna sabotera och störa Sveriges elförsörjning.  

Erik Nordman pekar ut Ryssland som den aktör som utgör det största hotet.

Underrättelseoperationer från landet i öst har ökat markant.

– En anledning är att man (Ryssland) vill bygga en förmåga att kunna störa elförsörjningen för politiska eller militära syften,  säger Erik Nordman till SR.

Transmissionsnätet

Svenska kraftnät ansvarar för transmissionsnätet i Sverige – ett landsomfattande nät av kraftledningar som knyter ihop produktionsanläggningar, regionnät och nät i grannländer.

I april uppdaterade myndigheten hotbilden mot svensk elförsörjning.

– Svenska kraftnäts har sett anledning att förtydliga att den öppna antagonistiska hotbilden fortsatt gäller mot bakgrund av händelseutvecklingen i Ukraina, framhöll myndigheten.

Enligt Svenska kraftnät var hotbilden följande i våras:

- Det finns ett visst ökat hot kopplat till cyberangrepp.

- Avseende informationsinsamling så har det inte noterats en ökning.

- Hotbilden kan förändras snabbt med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Det är viktigt att följa de säkerhetspolitiska bedömningar som görs och följa händelseutvecklingen via den officiella myndighetsinformationen från exempelvis Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Pågående säkerhetsarbete

Svenska kraftnät ser ständigt över skyddet av elnätet.

Säkerhetsarbetet uppdateras i takt med säkerhetssituationens utveckling.

Ett sätt är att ta reda på så mycket som möjligt om aktörerna som utgör ett hot mot Sverige.

– Den kunskapen kan vi använda för att anpassa våra skyddsåtgärder, säger Erik Nordman till SR.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen