Hot om attentat mot Sverige – Säpo bekräftar

2023 02 08

Säkerhetspolisen (Säpo)  ser en ökning av antalet attentatshot mot Sverige.

Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

– Den senaste tidens händelseutveckling med hot som riktas mot Sverige och svenska intressen är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen ser en ökning av antalet attentatshot i underrättelseflödet, framhåller Säpo.

Utvecklingen innebär att Sverige bedöms stå i större fokus än tidigare för våldsbejakande islamism globalt.

– Säkerhetspolisen samverkar nära partners nationellt och internationellt i vårt arbete att skydda den nationella säkerheten och bedömer löpande hotet. Situationen efter den senaste tidens händelser är problematisk, skriver myndigheten.

Koranbränningen utlösande faktor

En utlösande faktor till den ökade hotbilden är koranbränningen som skedde utanför Turkiets ambassad i Stockholm.

– Reaktionerna efter bland annat koranbränningen i januari har varit omfattande, skriver Säpo.

Säkerhetspolisen bedömer att aktionen varit hotdrivande och att säkerhetsläget i Sverige har försämrats som en del av detta.

– Detta ska ses i ljuset av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och händelser som den internationellt uppmärksammade LVU-kampanjen som riktas mot den svenska socialtjänsten, uppger myndigheten.

Följer utvecklingen

Säpo understryker att de följer utvecklingen noga.

– Säkerhetspolisen hanterar löpande information om attentatshot som riktas mot Sverige och svenska intressen utomlands och agerar för att avvärja och förhindra dessa, understryker myndigheten.

Säpo har inte fattat beslut om någon förändring av terrorhotnivån. Den är dock fortsatt på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala.

– Terrorhotnivån baseras på en långsiktig bedömning, vilket innebär att om utvecklingen fortsätter över tid kan en höjning av terrorhotnivån komma att ske, framhåller Säkerhetspolisen.

Foto: Säpo

Text: Redaktionen