“Hoppa av regeringen” – skarpt krav på egna partiet

2023 10 20

Regeringssamarbetet skakas av interna krav på att ett parti ska gå i opposition.

Det är inte första gången som partiet är föremål för kritik inifrån med anledning av samarbetskonstellationen mellan Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Uppmaningen: bryt samarbetet

Nu kräver Liberalernas toppnamn och kommunalrådet Jennie Claesson i Uppsala att partiet bryter samarbetet och lämnar regeringen.

– Makten är inte överordnad allt. Det finns möjlighet att få igenom mer liberal politik i opposition, även om regeringsmakten ger oss mer handlingsfrihet, säger Jennie Claesson till Upsala Nya Tidning.

Det blev droppen

Jennie Claesson var kritisk till att samarbeta med SD redan från början.

Hon är emot förslagen om visitationszoner, anmälningsplikt, minskat bistånd och ett begränsat mottagande av kvotflyktingar.

Men när regeringen i sin budgetpresentation meddelade att pengar kapas till studieförbunden var det droppen.

Det är som att vi bär fram våra grundläggande liberala värderingar till offeraltaret och Sverigedemokraterna applåderar. Varför ska man rösta på oss? säger Jennie Claesson.

25 liberaler i upprop

I augusti enades 25 liberala kommunpolitiker från olika platser i Sverige om ett upprop riktat mot Liberalerna på nationell nivå.

Inför vägvalet var det många diskussioner om partiets ”röda linjer” som skulle vara okränkbara när de bröt mot liberala grundprinciper. Dessa linjer skulle vara en sorts garant för att ett samarbete med SD skulle kunna accepteras i partiet, framhöll politikerna i NU, Liberalernas egen tidning.

Företrädarna framhöll vidare att de anser att de röda linjerna numera är icke-existerande.

Har försvarat

Partiledaren Johan Pehrson (L) har vid flera tillfällen försvarat Tidöavtalet och samarbetet med Sverigedemokraterna.

Vi har fått igenom mängder av viktiga åtgärder för att öka friheten, sade Pehrson exempelvis till SVT förra året.

Han betonade samtidigt att avtalet innehåller “både söta och salta och en del sura saker”.

Foto: Kristdemokraterna

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen