Riksbanken höjer räntan

2023 04 26

Riksbanken har gett ett nytt besked om styrräntan i Sverige.

Som väntat meddelar Sveriges centralbank att styrräntan höjs på onsdagen.

Riksbanken går fram med en dubbelhöjning på 50 punkter.

Det innebär att styrräntan höjs från 3,0 till 3,50 procent.

Inflationen är för hög

Riksbanken motiverar sitt beslut med att inflationen är fortsatt hög i Sverige.

– Inflationen är fortfarande alldeles för hög och den underliggande inflationen har under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat.

– För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent, framhåller Riksbanken i ett pressmeddelande.

"Påtagligt högre än väntat"

I mars landade inflationstakten enligt KPIF, där ränteförändringarna är borträknade, på 8,0 procent.

Riksbankens prognos var lägre.

För KPIF  var den 7,8 procent och för KPIF exklusive energi landade den på 7,5 procent.

KPIF exklusive energi minskade till 8,9 procent i mars – en bra bit från Riksbankens prognos.

– KPIF-inflationen har sjunkit något de senaste månaderna, ungefär i linje med Riksbankens senaste prognos, men det beror på att energipriserna fallit, framhåller Riksbanken och påpekar att om man bortser från energipriserna har inflationen under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat.

Vidare framhåller Riksbanken att den svenska kronan måste stärkas.

– Kronan har inte varit en avgörande faktor bakom den kraftiga inflationsuppgången, men den har bidragit till en något högre inflation. En starkare krona vore i det här läget önskvärd.

Väntad höjning

Dagens besked var väntat.

Flera storbanker har flaggat för att Riksbanken planerade en dubbelhöjning.

– Vi och de flesta andra bedömare räknar med att styrräntan höjs med 50 punkter till 3,50 procent, vilket också är prissatt på räntemarknaden. Riksbanken vill knappast göra marknaden besviken då det kan leda till en ovälkommen försvagning av kronans växelkurs, skrev Nordea i ett marknadsbrev inför beskedet.

Text: Redaktionen