Riksbanken höjer räntan

2023 04 26

Riksbanken har gett ett nytt besked om styrräntan i Sverige.

Som väntat meddelar Sveriges centralbank att styrräntan höjs på onsdagen.

Riksbanken går fram med en dubbelhöjning på 50 punkter.

Det innebär att styrräntan höjs från 3,0 till 3,50 procent.

Inflationen är för hög

Riksbanken motiverar sitt beslut med att inflationen är fortsatt hög i Sverige.

– Inflationen är fortfarande alldeles för hög och den underliggande inflationen har under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat.

– För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent, framhåller Riksbanken i ett pressmeddelande.

"Påtagligt högre än väntat"

I mars landade inflationstakten enligt KPIF, där ränteförändringarna är borträknade, på 8,0 procent.

Riksbankens prognos var lägre.

För KPIF  var den 7,8 procent och för KPIF exklusive energi landade den på 7,5 procent.

KPIF exklusive energi minskade till 8,9 procent i mars – en bra bit från Riksbankens prognos.

– KPIF-inflationen har sjunkit något de senaste månaderna, ungefär i linje med Riksbankens senaste prognos, men det beror på att energipriserna fallit, framhåller Riksbanken och påpekar att om man bortser från energipriserna har inflationen under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat.

Vidare framhåller Riksbanken att den svenska kronan måste stärkas.

– Kronan har inte varit en avgörande faktor bakom den kraftiga inflationsuppgången, men den har bidragit till en något högre inflation. En starkare krona vore i det här läget önskvärd.

Väntad höjning

Dagens besked var väntat.

Flera storbanker har flaggat för att Riksbanken planerade en dubbelhöjning.

– Vi och de flesta andra bedömare räknar med att styrräntan höjs med 50 punkter till 3,50 procent, vilket också är prissatt på räntemarknaden. Riksbanken vill knappast göra marknaden besviken då det kan leda till en ovälkommen försvagning av kronans växelkurs, skrev Nordea i ett marknadsbrev inför beskedet.

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 25

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


Trumps attack: ”Förlorar tredje världskriget”

2024 02 24

Donald Trump höll ett ursinnigt tal under lördagen, där han bland annat hävdade att USA kan komma att förlora ett tredje världskrig.

Donald Trump höll tal för sina supportrar under lördagen.

Talet ägde rum inför primärvalet i South Carolina, som hålls under kvällen och natten, svensk tid.

I sitt tal gjorde Trump flera märkbara uttalanden – inte minst om USA:s sittande president, Joe Biden.

Talet var minst sagt alarmistiskt.

– Det enda som står mellan er och Amerikas utplånande är jag, utropade Trump till sina supportrar, rapporterar tidningen Metro.

”Kommer att kollapsa”

Trump målade upp en mycket svart bild av vad som kommer att hända om Joe Biden vinner presidentvalet i november.

Han riktade bland annat udden mot Bidens invandringspolitik.

– Med fyra år till av Biden kommer horderna av illegala invandrare som trampar över våra gränser att överstiga 40 till 50 miljoner människor, hävdade Trump.

Allting kommer att kollapsa med Bidens politik, påstod Trump i talet.

– Medicare, social trygghet, sjukvård och offentlig utbildning kommer att ge vika och kollapsa, sade han.

”Tredje världskriget”

Dessutom hävdade Trump att en Biden-seger kommer att få allvarliga konsekvenser för det amerikanska folkets säkerhet.

– Hamas kommer att terrorisera våra gator, sade Trump.

Han kallade också Biden för ”den mest inkompetente presidenten i vårt lands historia”.

– Han kommer att få oss att förlora tredje världskriget.

Fokuserar på Biden

Donald Trump har en klar ledning i primärvalet mot Nikki Haley, och ser just nu ut att bli det republikanska partiets kandidat i presidentvalet i USA den 5 november.

Det kan vara skälet till att han redan nu väljer att fokusera på Biden som motståndare.

Och strategin tycks alltså vara att måla upp en mycket svart bild av vad som händer om Biden vinner.

– Vårt land kommer att sjunka till en nivå som varit oföreställbar, sade Trump i sitt tal.

Foto: Nato

Text: Redaktionen