Högprofilerad riksdagsledamot polisanmäls

2023 10 27

Moderaternas riksdagsledamot Fredrik Kärrholm har polisanmälts.

Bakom anmälan står Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal El-Haj.

För en vecka sedan pekade Fredrik Kärrholm ut Jamal El-Haj som en ”säkerhetsrisk”.

– Han har tydliga kopplingar till terrororganisationen Hamas och sprider desinformation. Genom att vara riksdagsledamot för Socialdemokraterna och göra detta så får det naturligtvis mycket värre följder än om vem som helst hade gjort det.

I ett inlägg på sociala medie-plattformen X upprepade Kärrholm sitt resonemang.

– Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal El-Haj är en säkerhetsrisk. Han har kopplingar till terrororganisationen Hamas och sprider desinformation. Magdalena Andersson måste ta ansvar och initiera ett uteslutningsärende, skrev M-ledamoten på X.

Nu polisanmäler Jamal El-Haj moderaten för grovt förtal.

Det rapporterar Aftonbladet i dag, fredag.

”Förödande”

– Få företeelser anses så allmänt förkastliga som samröre eller samverkan med terrorister; för en riksdagsledamot är blotta anklagelsen därom förödande. Det gäller särskilt då den ifrågavarande terrororganisationen i närtid begått ett fasansfullt massmord på oskyldiga civila, skriver El-Haj i anmälan, enligt tidningen.

Han tillägger att Kärrholms inlägg på X har fått stor spridning, då M-politikern har över 40 000 följare på plattformen.

Högprofilerad röst i debatten 

Fredrik Kärrholm valdes in som in som riksdagsledamot Moderaterna i riksdagsvalet 2022.

Den före detta polisen har snabbt etablerat sig i svensk politik och har profilerat sig i frågor om den grova brottsligheten i Sverige.   

Kritiserats för deltagande på konferens

Jamal El-Haj har tidigare kritiserats för att han medverkade på den Europeiska palestinska konferensen i Malmö.

Tillställningens ordförande Amin Abu Rashid har pekats ut som en ledarfigur för terrorstämplade Hamas.

Representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet planerade att delta på konferensen.

Men efter avrådan från de egna partierna stannade de flesta hemma.

Jamal El-Haj trotsade dock avrådan.

Han deltog och satt på första raden under konferensen – bredvid Amin Abu Rashid, rapporterade Expressen.

Jamal El-Haj höll även ett tal och sågs omfamna den utpekade Hamasledaren på scenen, uppgav tidningen.

Kommenterar deltagandet 

S-ledamoten utrycker att han deltog på konferensen som palestinier och att eventet inte handlade om Hamas, utan om Palestina. 

– Mitt deltagande vid konferensen innebär däremot inte att jag skulle hysa några sympatier för terroristorganisationen Hamas, uppger han i en skriftlig kommentar till Aftonbladet. 

Foto: Melker Dahlstrand, Sveriges Riksdag

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen