Högerregeringen anklagas för att sinka omställning

2022 10 25

Bransch- och energiexperter riktar nu tuff kritik mot regeringens politik på energiområdet.

Nu riktas från flera håll kritik mot den energipolitiska inriktning som de fyra partierna bakom det så kallade Tidöavtalet har tagit fram.

Avtalets innehåll ska i sin tur ska ligga till grund för de tre regeringspartiernas, M, KD och L, konkreta politik på området de kommande fyra åren.

Det kan, enligt bransch- och energiexperter, leda till att vindkraftsutbyggnaden och klimatomställningen sinkas.

Vill prioritera kärnkraft

– Det är ju väldigt tydligt att man nu vill prioritera att snabbt underlätta för investering i kärnkraft, framhåller Lina Bertling Tjernberg, prof i elkraftnät vid KTH, i en intervju med SR.

Hon poängterar:

– Och det i sig är inget problem, men jag kan också tycka att vi behöver vara snabba med vindkraftssidan, men man ser inte alls samma brådska i avtalet där.

Backar på punkt om anslutningsbidrag

I samarbetspartiernas avtal noteras också att man vill backa från det tidigare beslutet om att havsbaserade vindkraftsparker ska få delar av anslutningskostnader till elnätet betalat av Svenska kraftnät.

– Jag tycker det är olyckligt att man ändrar förutsättningar i ett system, poängterar Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på branschorganisationen Svensk vindenergi.

Hon noterar:

– Alla ändrade förutsättningar i ett system skapar osäkerheter som kan leda till fördröjningar och det i ett läge där vi behöver all tillkommande elproduktion.

Experter framhäver att alla kraftslag behövs om klimatomställningen ska kunna göras så snabbt som det internationella Parisavtalet anger. Av tillgängliga energialternativ är vindkraft det som snabbast kan vara på plats, medan kärnkraft tar längre tid.

Våt filt över vindkraft

– Nu vill man liksom lägga en våt filt, känns det som, över vindkraftsutbyggnaden och då trycka in kärnkraft, menar Filip Jonsson, professor i energisystem på Chalmers, till kanalen.

Kärnkraft ägnas många punkter i avtalet, medan vindkraft bara ges några få rader.

TIDÖAVTALET OM VINDKRAFT: 

- Har en viktig plats i energimixen 

- Ska byggas på konkurrensneutrala villkor 

- Ska byggas med hänsyn tagen till miljö och lokala intressen

- Planen att låta elnätskollektivet subventionera den havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas

- Den som ansluter till elnätet ska stå för de kostnader som anslutningen orsakar även till havs

- Utgångspunkten ska vara att alla produktionsslag bär sina egna kostnader

Källa: Tidöavtalet

Foto: Vattenfall resp Moderaterna

Text: Redaktionen