SVERIGE: Historisk pressträff för SD

2022 12 15

För första gången medverkar Sverigedemokraterna på en pressträff i regeringskansliets lokaler.

Sverigedemokraternas vice partiledare Henrik Vinge deltar tillsammans med migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

De meddelar att regeringen och SD beslutat att Migrationsverket ska vidta åtgärder för att stärka arbetet med att åter­kalla uppehålls- och arbets­tillstånd.

– Syftet med det här är att Migrationsverket snabbare ska kunna identifera ärenden där det finns indikationer på att tillståndet ska återkallas och för att handläggningstiden ska bli mer effektiv, säger Henrik Vinge enligt SVT Nyheter.

– Systemet med den reglerade invandringen får inte missbrukas. Därför tilldelar vi Migrationsverket ett uppdrag för att stärka återkallelsearbetet, säger Maria Malmer Stenergard (M) enligt Aftonbladet.

Nya system

Regeringen och SD har beslutat att Migrationsverket ska analysera:

- Nya automatiserade system och andra handläggningsstöd

- Nya metoder för att beviljade uppehållstillstånd regelbundet ska kunna följas upp

Syftet är att säkerställa att systemet med den reglerade invand­ringen inte miss­brukas.

Migrationsverkets uppdrag blir att stärka arbetet för att effektivare kunna identifiera uppehållstillstånd som misstänks beviljats på fel grunder.

”Omfattande missbruk”

På pressträffen hänvisar Henrik Vinge till en rapport från Migrationsverket som visar att det finns  ”starka indikationer” på ett ”omfattande missbruk” av uppehållstillstånd för studier om högre utbildning. 

– Det är viktigt att uppehålls- och arbetstillstånd återkallas när det finns grund för det. Migrationsverket ska bland annat utveckla sina handläggningsprocesser och skapa en tydlig ansvarsfördelning för återkallelsearbetet. Automatiska system kan vara en möjlighet för att snabbare identifiera ärenden där det finns indikationer om felaktigheter, säger Henrik Vinge enligt Aftonbladet.

Avslutningsvis konstaterar migrationsminister Maria Malmer Stenergard att regeringen avser att vidta ytterligare åtgärder för att återkalla uppehållstillstånd.

Enligt ministern kan det i framtiden bli aktuellt att återkalla uppehållstillstånd för personer som åker tillbaka till sitt land på semester.

Foto: Regeringen 

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen