SVERIGE: Historisk pressträff för SD

2022 12 15

För första gången medverkar Sverigedemokraterna på en pressträff i regeringskansliets lokaler.

Sverigedemokraternas vice partiledare Henrik Vinge deltar tillsammans med migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

De meddelar att regeringen och SD beslutat att Migrationsverket ska vidta åtgärder för att stärka arbetet med att åter­kalla uppehålls- och arbets­tillstånd.

– Syftet med det här är att Migrationsverket snabbare ska kunna identifera ärenden där det finns indikationer på att tillståndet ska återkallas och för att handläggningstiden ska bli mer effektiv, säger Henrik Vinge enligt SVT Nyheter.

– Systemet med den reglerade invandringen får inte missbrukas. Därför tilldelar vi Migrationsverket ett uppdrag för att stärka återkallelsearbetet, säger Maria Malmer Stenergard (M) enligt Aftonbladet.

Nya system

Regeringen och SD har beslutat att Migrationsverket ska analysera:

- Nya automatiserade system och andra handläggningsstöd

- Nya metoder för att beviljade uppehållstillstånd regelbundet ska kunna följas upp

Syftet är att säkerställa att systemet med den reglerade invand­ringen inte miss­brukas.

Migrationsverkets uppdrag blir att stärka arbetet för att effektivare kunna identifiera uppehållstillstånd som misstänks beviljats på fel grunder.

”Omfattande missbruk”

På pressträffen hänvisar Henrik Vinge till en rapport från Migrationsverket som visar att det finns  ”starka indikationer” på ett ”omfattande missbruk” av uppehållstillstånd för studier om högre utbildning. 

– Det är viktigt att uppehålls- och arbetstillstånd återkallas när det finns grund för det. Migrationsverket ska bland annat utveckla sina handläggningsprocesser och skapa en tydlig ansvarsfördelning för återkallelsearbetet. Automatiska system kan vara en möjlighet för att snabbare identifiera ärenden där det finns indikationer om felaktigheter, säger Henrik Vinge enligt Aftonbladet.

Avslutningsvis konstaterar migrationsminister Maria Malmer Stenergard att regeringen avser att vidta ytterligare åtgärder för att återkalla uppehållstillstånd.

Enligt ministern kan det i framtiden bli aktuellt att återkalla uppehållstillstånd för personer som åker tillbaka till sitt land på semester.

Foto: Regeringen 

Text: Redaktionen