Allvarliga anklagelser mot regeringen

2023 07 19

Mycket hårda anklagelser riktas nu mot regeringen.

Tidöpartierna har aviserat att straffrätten ska ses över.

De har även föreslagit fler häktningar, längre fängelsestraff och skärpta straff för vålds-och sexualbrott.

Andra förslag handlar om slopad mängdrabatt och dubbla straff för gängkriminella.

Nu riktas allvarliga anklagelser mot regeringen.

Håller inte

Ardalan Shekarabi (S) menar att förslagen om straffskärpningar inte lever upp till vad regeringen utlovat.

Det rapporterar Expressen.

Shekarabi anklagar regeringen för att ha gjort sig skyldiga till löftesbrott.

– Vi bevittnar ytterligare ett löftesbrott av regeringen, säger han.

Ifrågasätter förslagen

En annan som är skeptisk till regeringens nya förslag är Brottsofferjourens ordförande Sven-Erik Alhem.

Han är tveksam till om straffskärpningarna verkligen kommer ge den effekt man hoppas på.

– Jag kan förstå bakgrunden till att man vill införa dubbla straff, men det är viktigt att anmärka att om det ska få någon som helst effekt måste de brottsförebyggande myndigheterna få bättre möjligheter än vad de har i dag, säger han.

Flera åtgärder

Det var på en pressträff under onsdagen som justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterade de nya förslagen.

Det rör sig om flera åtgärder mot bakgrund av den skenande gängkriminaliteten i Sverige.

– Det handlar om en översyn av hela straffrätten. Ett par en de områden som särskilt lyfts fram i direktiven där det finns skäl för en strängare bedömning är våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn och brott mot frihet och frid, säger Gunnar Strömmer, sade han vid pressträffen enligt TV4.

Har fått i uppdrag

Riksåklagare Petra Lundh har fått i uppdrag att leda en översyn av straffrätten.

Strömmer menar att det är nödvändigt att införa nya åtgärder.

– Det här är en brottslighet som hotar vittnen. Och där man uppträder hotfullt mot åklagare och domare och infiltrerar politiska partier. Det är därför en systemhotande brottslighet som har en effekt på hela samhället, säger han.

Foto: N. Andersson regeringskansliet

Text: Redaktionen