Här är Sveriges 10 riskzoner för ras och översvämningar

2021 07 18

Sverige måste förbereda sig för att extremväder blir allt vanligare och 10 geografiska områden löper extra stor risk.

Det konstaterar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och Statens Geologiska Institut, SGI, som gått ut med 10 olika zoner i Sverige som löper extra stor risk när det gäller översvämning, ras, skred och erosion och där det skulle kunna bli mycket stora konsekvenser för människor, ekosystem, infrastruktur, bebyggelse och kulturarv uppger SVT.

Skydda befolkningen

I Tyskland höjs kritiken mot att beredskapen var dålig och även i Sverige finns det risker.

– Det är viktigt att alla kommuner ser över städerna så att man kan skydda befolkningen. Både liv och egendom kan gå till spillo om det blir kraftiga översvämningar, säger Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen på SMHI, till SVT.

Gator blir kanaler

– Kommunerna måste se till att dagvattenbrunnar fungerar och att vattnet leds bort från städerna på ett bra sätt så att inte gatorna blir till kanaler där vattnet forsar fram, säger Berit Arheimer till SVT.

Här är de 10 nationella riskområdena:

🔸Skåne–Hallandskusten 

🔸Västkusten–Göta älvdalen

🔸Blekinge–Kalmarkusten

🔸Södra Vätternområdet

🔸Östgöta–Sörmland

🔸Mälardalen–Stockholm

🔸Norra Vänerområdet

🔸Mellersta Dalälven

🔸Mellersta norrlandskusten

🔸Jämtlandsfjällen

[yop_poll id="365"]