JUST NU: Här är svenska folkets fem vanligaste dödsorsaker

2022 06 22

Den obehagliga fem-i-topp-listan över Sveriges vanligaste dödsorsaker visar att coronaviruset kommer på femte plats.

Det finns med andra ord hela fyra andra dödsorsaker som är vanligare konstaterar Socialstyrelsen som idag går ut med den nya dödsorsakslistan.

Listan gäller svenska folket för det senaste registrerade året, det vill säga 2021.

Positiva dödsnyheter

Även en hemsk lista som fem-i-topp-listan för dödsorsaker bjuder på positiva nyheter för 2021.

Dödstalen i Sverige har nämligen sjunkit under flera år i rad – förutom för 2020 då pandemin bidrog till att den nedåtgående trenden tillfälligt bröts.

Men Socialstyrelsen konstaterar glädjande nog att 2021 vände dödligheten åter nedåt igen. Totalt dog cirka 92 100 personer i Sverige i fjol jämfört med 98 200 under 2020.

Covid-19 sjunker på listan

Covid-19 tappar två placeringar på den nya dödslistan.

Bland män var covid-19 fortfarande den tredje vanligaste dödsorsaken, medan sjukdomen kom först på sjunde plats bland kvinnor. Sammanlagt dog 5 319 personer av covid-19 under 2021.
– Det betyder att covid-19 var den femte största dödsorsaken efter att ha varit den tredje största under 2020, säger Staffan Khan som är statistiker på Socialstyrelsen.

Dödlighet bland barn

En annan positiv nyhet är att dödligheten bland barn i Sverige minskar.

Under 2021 avled cirka 210 barn under sitt första levnadsår vilket kan jämföras med cirka 320 barn år 1997.

I statistiken märks bland annat att antalet barn som dött av plötslig spädbarnsdöd sjunkit från 34 till 9 barn.

Vanligaste dödsorsaken

Sveriges vanligaste dödsorsak är hjärt- och kärlsjukdomar.

Men samtidigt har en allt bättre utveckling avseende just hjärt- och kärlsjukdomar påverkat dödligheten bland svenska folket i en positiv riktning under många år.

– Den främsta förklaringen till att dödligheten minskat under en följd av år är att färre avlider av hjärt- och kärlsjukdomar, säger Staffan Khan vid Socialstyrelsen.
Omkring 27 500 personer dog av hjärt- och kärlsjukdomar under 2021 och den näst vanligaste dödsorsaken, tumörer, ledde till drygt 23 000 dödsfall.

Skillnader mellan män och kvinnor

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar är den tredje största gruppen av dödsorsaker bland kvinnor. Samtidigt är  ”Yttre orsaker”, som till exempel olyckor, mord och självmord, den fjärde vanligaste dödsorsaken bland män men först den sjunde vanligaste bland kvinnor.

Fler självmord bland män

Antalet självmord är mycket högre inom den manliga delen av befolkningen jämfört med den kvinnliga. De preliminära siffrorna för 2021 visar att av de 1 226 personer som tog sitt eget liv var 873 män och 353 kvinnor.

Jämfört med 2022 är det en uppgång från 1 168 personer till 1 226.
– Vi kan se att självmord bland män har gått ned på lång sikt men det är ändå mer än dubbelt så vanligt än bland kvinnor, säger Staffan Khan vid Socialstyrelsen.

– I åldern 20-29 år har vi också sett en viss uppgång på senare år, säger han och poängterar att det råder eftersläpning när det gäller siffrorna över självmord.

Stora regionala skillnader

Det skiljer sig inte bara åt när det gäller kvinnor och män utan även rörande olika delar av landet.

Hjärt- och kärlsjukdomar är Sveriges vanligaste dödsorsak och den vanligaste varianten av hjärt- och kärlsjukdomar är så kallad ischemisk hjärtsjukdom och där är de geografiska skillnaderna betydande.

Dödligheten är hela 94 procent högre i Region Norrbotten jämfört med Region Stockholm.
– Det kan finnas flera tänkbara förklaringar, till exempel socioekonomiska faktorer, säger Staffan Khan.

Fem-i-topp över Sveriges vanligaste dödsorsaker 2021

1, Hjärt- och kärlsjukdomar
2, Tumörer
3, Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
4, Sjukdomar i nervsystemet
5, Covid-19

Foto: N Sillman

Text: Redaktionen


Ryssland har slagit ut svenska tv-sändningar

2024 06 21

Uppgifter kommer nu om att Ryssland har stört svenska tv-bilder.

Det är på torsdagskvällen som uppgifterna kommer från svenska myndigheter.

Ryssland ligger bakom störningar mot svenska satellitnätverk.

Det rapporterar Bloomberg.

Slagit ut tv-bilder

Uppgifterna pekar på att Ryssland bland annat har slagit ut svenska tv-sändningar.

Bilder från ryska parader har visats och statsminister Ulf Kristersson (M) ser mycket allvarligt på saken.

– Störningarna är naturligtvis allvarliga och kan ses som en del i av bredare ryska hybridaktioner riktade mot Sverige och andra, säger han till Bloomberg.

Spåras till Krym

Svenska post-och telestyrelsen har spårat störningarna till den ockuperade Krymhalvön.

Sändningar har avbrutits och ibland också ersatts av annat material, uppger Ekot.

Den svenska myndigheten har skickat ett brev till FN-organ i hopp om en utredning.

Ryssland har ännu inte kommenterat saken offentligt.

Återkommande problem

Rysslands hybridkrigföring pekas ut som ett återkommande problem och en del av Rysslands förmåga att ge sig på länder som Sverige och Finland.

Tidigare har landet skickat migranter mot Finlands gräns för att destabilisera den.
Samtidigt har ryska stridsflyg kränkt såväl svenskt som finskt luftrum under den senaste tiden.

– Det ryska flygplanet varnades genom muntligt anrop från svensk flygstridsledning, framhåller den svenska Försvarsmakten om kränkningen.

– När detta inte hörsammades och flygplanet inte avvek från sin rutt avvisades det från svenskt luftrum av en rote JAS-39 Gripen.

“Inte acceptabelt”

Den senaste gången otillåtna flygningar gjordes av Ryssland var 2022 då två ryska SU-27 och två ryska SU-24 kränkte svenskt luftrum, också över Gotland.

– Det ryska agerandet är inte acceptabelt och visar på bristande respekt för vår territoriella integritet. Vi följde hela förloppet och var på plats för att ingripa, säger flygvapenchef Jonas Wikman.

Experter pekar på att Ryssland kommer att fortsätta idka hybridkrig mot västerländska stater framöver för att försöka destabilisera Europa.

Foto: A. Jasso resp President of Russia Office

Text: Redaktionen


Akut uppmaning från Microsoft – uppdatera datorn genast

2024 06 20

Microsoft uppmanar sina användare att omedelbart uppdatera sina datorer.

Anledningen är att man upptäckt en otäck sårbarhet i operativsystemen Windows 11 och 10.

Sårbarheten är allvarlig.

Teknikjätten har stämplat den som “viktig” och gått ut med företagets näst högsta varning när det gäller en sårbarhets allvarlighetsgrad, skriver Microsoft på sin hemsida.

Wifi på offentliga platser

Flera tekniksajter har uppmärksammat Microsofts uppmaning.

Den handlar i grunden om att sårbarheten tillåter hackare att överföra ett skadligt paket till enheter som är anslutna till wifi-nätverk på offentliga platser, uppger The Verge.

Flygplatser, kaféer, hotell och till och med arbetsplatser nämns som platser där wifi-anslutna datorer är i riskzonen.

– Därifrån kan hackare köra kommandon på distans och få tillgång till ett system – allt utan autentisering eller att behöva interagera med användarna, framhåller techreportern Emma Roth på tidningen.

Se till att uppdatera

Microsoft upptäckte bristen förra veckan och åtgärdade problemet.

Uppdateringen som ska skydda användare finns tillgänglig sedan 11 juni.

Men många har skjutit fram påminnelserna om att faktiskt genomföra uppdateringen, vilket gör att de fortfarande löper risk att utnyttjas av hackare.

– Även om du inte planerar att ta med dig den bärbara dator till kaféet inom kort bör du inte vänta med den här uppdateringen, understryker The Verge.

Kan fjärrstyra datorn

Sårbarheten går under kodnamnet CVE-2024-300078.

– För att utnyttja denna sårbarhet krävs att en angripare befinner sig i närheten av målsystemet för att skicka och ta emot radiosändningar, uttrycker Microsoft i en kommentar.

Man uttalar sig även om hur en hackare skulle kunna utnyttja säkerhetsbristen.

– En oautentiserad angripare kan skada ett skadligt nätverkspaket till ett angränsande system som använder en Wi-Fi-nätverksadapter, vilket kan möjliggöra fjärrstyrning av kod.

Fakta cyberattacker

Cyberattacker strävar efter att skada eller få kontroll över viktiga dokument och system, antingen hos företagsnätverk eller personliga datornätverk.

– Cyberattacker distribueras av individer eller organisationer i politiskt, kriminellt eller personligt syfte för att förstöra eller få åtkomst till klassificerad information, informerar Microsoft och ger följande exempel på cyberattacker:

  • Skadlig kod
  • DDoS-attacker (distribuerad överbelastningsattack)
  • Nätfiske
  • SQL-injektionsattacker
  • Skriptkörning över flera webbplatser (XSS)
  • Botnät
  • Utpressningstrojaner

Foto: C. Patterson

Text: Redaktionen