Här är sex länder som Sverige ska försvara

2023 06 19

Svenska trupper ska kunna sättas in i sex länder.

Det är en av slutsatserna i Försvarsberedningens rapport ”Allvarets tid”, rapporterar DN.

Rapporten ska lämnas till regeringen i dag och utgår från att Sverige i framtiden blir medlem i Nato.

Vid ett Natomedlemskap höjs kraven på den svenska militären.

– Sveriges kommande Natomedlemskap medför höjda krav på totalförsvaret. Det gäller att både upprätthålla en stark nationell försvarsförmåga och bidra till Natos kollektiva försvar och avskräckning, står det i rapporten, enligt DN.

Sex länder

Vidare konstaterar Försvarsberedningen att Sveriges “bidrag inom Nato bör utgå från vårt geostrategiska läge, säkerhetspolitiska intressen och solidariskt ansvarstagande för Östersjöområdet och Nordkalotten”.

En följd av detta blir att Sverige får i huvuduppgift  att försvara sex länder vid en militär konflikt.

Det handlar om de nordiska grannländerna och Baltikum.

– En huvuduppgift för Sverige inom Nato bör vara att underlätta och effektivt delta i det kollektiva försvaret av Nordeuropa, inklusive försvaret av Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen, framhåller Försvarsberedningen.

Även Natoländer längre bort ska kunna undsättas, men försvaret av Norden och Baltikum blir det svenska försvarets huvuduppgift.

Utesluter inte ryskt angrepp

I rapporten framgår det även att Försvarsberedningen inte utesluter ett väpnat angrepp mot Sverige, vilket SVT Nyheter rapporterade om i går, söndag.

– Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller ytterligare hot om sådana kan komma att användas mot Sverige, skriver Försvarsberedningen enligt tv-kanalen.

Ryssland har sänkt sin tröskel 

Ryssland pekas ut som det största säkerhetshotet mot Sverige.

– Ryssland har dessutom ytterligare sänkt sin tröskel för användande av militärt våld och uppvisar en hög politisk och militär riskbenägenhet. Rysslands förmåga att genomföra operationer med flygstridskrafter, sjöstridskrafter, fjärrstridsmedel eller kärnvapen mot Sverige är fortsatt intakt. Ryssland har också förmåga att verka med specialförband.

Foto: Antonia Sehlstedt Försvarsmakten 

Text: Redaktionen