Här är scenariot som skrämmer svenska folket

2023 04 20

Ett krigsutbrott är den samhällsföreteelse som oroar flest svenskar.

Det visar den årliga Klimatbarometern från Världsnaturfonden WWF.

Hela 63 procent uppger att ett potentiellt krigsutbrott är det som oroar mest.  

De två andra stora orosmolnen för svenska folket är klimatförändringar och den organiserade brottsligheten – 52 procent uppger att de oroar sig mest över klimatet och 45 procent svarar den organiserade brottsligheten.

Omfattande övning

Samtidigt som krig målas upp som det största orosmolnet, så pågår den stora militärövningen Aurora 23 i Sverige.

Den inleddes den 18 april med att amerikanska marinkåren anlände till Sverige via gränsen från Norge.

– Under dessa dagar har vi genomfört ett antal olika övningsmoment med koppling till värdlandsstöd. Vi har också säkerställt de operativa transporterna med tillhörande logistikstöd, skydd och bevakning, säger Kenneth Johansson som är övningsledare för momentet i Sveg.

Tillsammans övade svenska och amerikanska trupper inför ett scenario där Sverige  utsätts för ett väpnat angrepp i södra delen av landet.

– Angreppet föregicks av sabotage och olika påverkansoperationer, framhåller Försvarsmakten.

Försvarsministern på plats

Under onsdagen fick Sverige även amerikanskt finbesök.

Försvarsminister Lloyd Austin anlände.

– Marinstaben var värd för besöket, som avslutades med en militär uppvisning till sjöss, uppger Försvarsmakten.

"Visar på betydelsen"

Tillsammans med Sveriges försvarsminister Pål Jonsson (M) följde Austin en militärövning som utspelade sig mellan Muskö, Stockholm, och Berga, Göteborg.

Han fick bland annat bevittna en ubåt av Gotlandsklass, våldsam landstigning på skärgårdsö och överflygning av såväl JAS 39 Gripen som Helikopter 16, Black Hawk, uppger Försvarsmakten.

– Att den amerikanska försvarsministern väljer att besöka Försvarsmakten och Marinen under sin tid i Sverige visar på betydelsen av marina förmågor i det omvärldsläge vi står i just nu. Jag och Överbefälhavaren är oerhört stolta över att det vi visat upp idag, vår personal och de förmågor vi har, säger marinchef Ewa Skoog Haslum.

Foto: Försvarsmakten Piron Guillaume resp Michael Förtsch

Text: Redaktionen