SVERIGE: Här är elkrisens stora vinnare

2022 12 12

Årets kyligaste månader är här och elpriserna har skjutit i höjden.

Under december kan ett svenskt hushåll av normalstorlek vänta sig en månadsräkning på upp emot 12 000 kronor, rapporterar SvD med hänvisning till flera experter.

Hushåll och företag riskerar således en rejäl elsmocka de kommande månaderna.

Men mitt i tumultet står en ensam vinnare.

För tillverkarna av värmepumpar har försäljningen nått rekordnivåer. 

Lars Gyllander, försäljningsdirektör på Thermia som är en av Sveriges största tillverkare av värmepumpar, konstaterar att efterfrågan på värmepumpar har ökat drastiskt den senaste tiden, även bland husägare med en relativt liten elförbrukning.

– När elen drar i väg så mycket i pris som den har gjort nu blir det plötsligt intressant även för dem, säger han till SvD. 

Värmepumpar tar vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften och avger den till huset som ska värmas. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov men sänker uppvärmningskostnaden.

– För hushåll med direktverkande el är en luftvärmepump ett av få enkla alternativ som man  kan välja för att minska elkostnader för värmning av rummen, framhåller Energimyndigheten.

Långa väntetider

Efterfrågan på värmepumpar har skjutit i höjden, men utbudet har halkat efter.

Personer som ansöker om en ny värmepump i dag kan få vänta upp till åtta månader på att få den installerad.

Lars Gyllander förklarar att den långa väntetiden dels beror på den höga efterfrågan, men även på materialbrist.

Framför allt saknas viktiga elektronikkomponenter.

–  Hela marknaden bygger upp en stor orderstock som man nu skjuter framför sig, när behovet är större än tillgången tar det tid att komma i kapp, säger Lars Gyllander till SvD.

”Väldigt speciell situation”

Tommy Frisk jobbar på ett företag som installerar värmelösningar. Han delar Lars Gyllanders bild av marknaden.

–  Från pandemin till kriget har det varit en lång kedja av olyckliga händelser som lett till komponentbrist, det gäller ju inte bara vår bransch. Det är en väldigt speciell situation, säger Tommy Frisk till SvD.

Fakta värmepumpar

- Värmepumpar finns i många olika varianter för att passa i olika hus och för olika familjer. I ett stort hus där det bor många är bergvärmepump ofta ett bra alternativ.

- För ett hus i södra Sverige kan en luft-vattenvärmepump som tar värmen från utomhusluften och sprider den i huset via radiatorer (element) och/eller värmer vattnet till kranar och duschar vara ett alternativ.

- Har ditt hus mekanisk ventilation kan en frånluftsvärmepump återanvända värmen i inomhusluften innan den lämnar huset.

- En luft-luftvärmepump kan komplettera annan uppvärmning och är ett av få enklare alternativ för dig som har direktverkande el.

- Alla värmepumpar utom luft-luftvärmepumpen blir ännu mer effektiva om de kopplas till vattenburen golvvärme. Anledning är att golvvärmen kan hålla en lägre temperatur än radiatorerna.  

Källa: Energimyndigheten

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen