JUST NU: Här är aktören som misstänks för attacken mot a-kassan

2022 12 05

Om det är en statsaktör som ligger bakom den misstänkta cyberattacken mot a-kassornas system är det troligtvis Ryssland.

Det säger Pontus Johnson, professor vid institutionen för nätverk och systemteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, till TV4 Nyheterna.

– Om det är en statsaktör är den mest sannolika förmodligen Ryssland på grund av det säkerhetspolitiska läget. Vi har också blivit utsatta av angrepp från Kina, så det kan möjligen även vara de som ligger bakom, säger professorn till tv-kanalen.

Pontus Johnson tillägger att en utredning av attacken troligtvis kommer att dra ut på tiden.  

– Det brukar kallas för attribuering att peka ut den skyldige. Men det kan ta tid. Det är inte lätt att göra det. Man kan vanligtvis inte göra det omgående, utan en utredning krävs.

Hänvisar till Säpo

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) uppger att polisen ska utreda om främmande makt ligger bakom attacken.  

Men ministern vill inte spekulera i vem eller vilka som är skyldiga.  

I en intervju med SVT hänvisar han till Säkerhetspolisen.

– Jag vill absolut inte spekulera i det här, men det är viktigt att vi har starka och fungerande system. I mitt fall är ansvaret att se till att a-kassorna fungerar, säger Pehrson till tv-kanalen.

Ministern konstaterar dock att attacken visar att det finns ett hot mot Sverige som bör tas på allvar.

– Syftet är väl inte primärt att ge sig på svenskar som har rätt till a-kassa utan det här är ett sätt att visa att det finns en hotbild mot Sverige som är allvarlig, säger Johan Pehrson till SVT.                  

Stängde samtliga a-kassor

Efter den misstänkta cyberattacken beslutade Sveriges a-kassor,  gemensam service- och intresseorganisation för alla a-kassor i Sverige, att samtliga a-kassor tillfälligt stängs ned.

A-kassornas system ligger fortfarande nere.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, framhöll Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor, efter it-attacken.

Pengarna kommer troligtvis på fredag

Det har spekulerats i att tiotusentals riskerar att inte få sina pengar från a-kassan den här veckan.

Tidigare under dagen gav dock Tomas Eriksson, kanslichef för Sveriges a-kassor, lugnande besked.

De nästan 40 000 personerna som skulle fått sina pengar på torsdag kommer istället att få dem på fredag om ingenting oförutsett sker.

– Torsdagens utbetalning är flyttad till fredagen för att skapa mer tid att ge åtkomst till systemet och därmed få in uppgifter som möjliggör utbetalning på fredag, sa Tomas Eriksson till SR Ekot. 

Sveriges a-kassor framhåller att analysen av den säkerhetsrelaterade incidenten går i positiv riktning.

– Planen är att så fort som möjligt kunna starta systemen igen. Systemens komplexitet gör dock att arbetet för att öppna systemen tar tid, uppger organisationen i ett pressmeddelande.

Foto: Försvarsmakten resp Tuisku 2022

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen