Hälsocentral larmar – uppmaning till besökare

2023 08 22

En person som var sjuk i mässling har besökt en hälsocentral.

Det var den 18 augusti som en mässlingssjuk person besökte hälsocentralen Strömsbro i Gävleborg.

Nu går Region Gävleborg ut med en uppmaning till alla som varit på plats vid hälsocentralen eller närliggande apotek mellan klockan 12 och 15 den 18 augusti.

De bör ta kontakt med 1177 omgående då de kan ha utsatts för smitta.

Det rapporterar SVT.

Oklart om fler smittats

Man vet i nuläget inte om någon har smittats, men regionen arbetar nu med smittspårning.

Personen som var på besök vid hälsocentralen var enligt regionen i en mycket smittsam fas.

– Det är en äkta luftburen smitta och kan spridas på flera meters avstånd och kan gå via ventilationsströmmarna. Smittan kan sitta kvar i rummet i flera timmar efteråt, säger tillförordnad smittskyddsläkare i Region Gävleborg Robin Razmi.

Finns medicin

I ett pressmeddelande framhåller regionen att det finns medicin att få för den som kan ha blivit smittad.

Medicinen bör dock tas senast sex dagar efter smittillfället, vilket är den 24 augusti.

– Mässling kan ge ett allvarligt förlopp, om man inte är immun eller om man tillhör riskgrupp, säger Robin Razmi.

Mycket smittsam sjukdom

Mässling är en mycket smittsam sjukdom, men är ovanlig i Sverige på grund av det omfattande vaccinationsprogrammet.

– Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig, till och med livshotande, framhåller Vårdguiden 1177.

Får utslag

Bland symptomen som märks av vid smitta finns utslag.

– Efter några dagar får du utslag. Utslagen brukar först märkas i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen. Utslagen kan se olika ut på olika hudtyper.

Vid misstanke om smitta bör man alltid ringa först och inte åka direkt till en mottagning för att undvika att smitta andra.

Foto: O Marketing

Text: Redaktionen