Gudrun Schyman ställer krav på Ukraina

2023 01 12

Den tidigare V- och Fi-partiledaren Gudrun Schyman anser att Ukraina måste inleda förhandlingar med Ryssland.

– Det viktiga är att få till en förhandling som kan pågå under en kontrollerad vapenvila, säger hon i P1-morgon.

Hur ukrainska eftergifter skulle kunna se ut kan Gudrun Schyman inte svara på.

– Jag sitter inte vid förhandlingsbordet, men det är rimligt att tänka sig att det finns saker man kan diskutera, och att det kan innebära förflyttningar av positioner på bägge håll. Det brukar gå till så i en förhandling.

”Krigshetsen finns hos Ryssland”

Gunnar Hökmark, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, kommenterar Schymans förslag i radioprogrammet.

– För det första finns krigshetsen hos Ryssland. Det är Ryssland som har börjat detta krig i strid med all internationell rätt och all respekt för Ukraina, svarar han och tillägger:

– För det andra är det väldigt enkelt att avsluta kriget. Putin kan göra det i dag genom att dra tillbaka ryska trupper och det är det kravet som världen måste rikta mot Ryssland. Kravet ska inte riktas mot Ukraina.

Gunnar Hökmark varnar för att Gudrun Schymans retorik spelar Moskva i händerna och bidrar till mer krig.

– Det är den ryska diskussionen. Att man ska förhandla, få eftergifter och sedan kan man fortsätta. Det leder till fortsatt krig för då har du belönat krigsinsatsen och då har du belönat invasionen.

”Rent absurt”

Gudrun Schyman kallar påstående om att hennes förslag skulle innebära mer krig för ”rent absurt”.

– Den fråga som jag ställer är: Hur uppnår vi fred? Gunnar Hökmark tror, vad jag förstår, att vi uppnår detta genom att fortsätta med militära medel. Jag tror inte det och jag är inte ensam om att vilja se förhandlingar och fredsalternativ.

”Eftergifter från bägge håll”

Gudrun Schyman har tidigare uttalat sig om kriget i Ukraina.

I en intervju med Fempers nyheter konstaterade hon att det viktiga är att få stopp på lidandet och rädda människoliv. 

Därför måste högsta prioritet vara att sätta sig vid förhandlingsbordet. En fredsuppgörelse är avgörande.

Men det krävs eftergifter från både Ukraina och Ryssland, enligt Schyman.

– Den skulle naturligtvis behöva innehålla eftergifter från bägge håll men skulle stoppa det omedelbara dödandet och förstörelsen. Det handlar om att rädda liv. Ju fler liv som räddas desto fler människor finns kvar att påbörja ett återuppbyggnadsarbete, politiskt, materiellt, socialt och känslomässigt. Målet måste vara demokrati och självbestämmande, framhöll hon i intervjun med Fempers nyheter.

Foto: Elisabeth Ohlson

Text: Redaktionen