Grovt övertramp – Ukraina kräver förklaring av Turkiet

2023 11 02

Ett beslut av den turkiska regeringen i Ankara har fått Ukraina att ilskna till.

Natomedlemmen Turkiet, som vägrat att införa sanktioner mot Ryssland, har återigen frångått västvärldens linje mot den ryska diktaturen.

Den här gången har Ankara bjudit in en rysk delegation från den ockuperade Krymhalvön till ett internationellt möte i Turkiet.

–Representanter för de ryska ockupationsmyndigheterna på Krym  har anlänt till Turkiet för att delta i organisationen United Cities and Local Governments möte, rapporterar ukrainska Kyiv Independent med hänvisning till ryska medier.

Vidare uppger tidningen att den ryska delegationen har tillkännagivit planer på att underteckna ett ”vänortsavtal” med den turkiska kommunen Beylikduzu i Istanbuldistriktet.  

Tydligt direktiv från FN

Ukraina anser att den turkiska inbjudan är ett rejält övertramp.

Ryssland har ockuperat Krymhalvön sedan 2014.

En övervägande majoritet av världens länder har fördömt ockupationen.

FN:s generalförsamling kräver att alla medlemmar ska avstå från handlingar som skulle ifrågasätta halvöns status som ukrainskt territorium – inklusive kontakter med ockupationsmyndigheter.

Nu bryter Turkiet mot direktiven, vilket får Ukraina att se rött. 

”Största allvar”

– Vi tar den här frågan på största allvar. Ukraina har redan begärt en officiell förklaring från den turkiska sidan angående besöket, säger det ukrainska utrikesdepartementet talesperson Oleh Nikolenko, enligt Kyiv Independent.

Nikolenko betonar att Krym enligt internationell lag tillhör Ukraina.

– Vi förväntar oss att de turkiska myndigheterna, som stöder Ukrainas territoriella integritet, inte kommer att tillåta att detta upprepas i framtiden. 

Erdogan har kommenterat

Turkiet har tidigare klargjort att man inte erkänner Rysslands illegala ockupation av Krymhalvön.

Landets president Recep Tayyip Erdoğan kommenterade frågan i augusti 2022 under ett virtuellt toppmöte som anordnades av Urkaina.

– Återlämnandet av Krym, som i dag är en oskiljaktig del av Ukraina, är i grunden ett krav utifrån internationell rätt, sa Erdogan och tillade:

– Turkiet erkänner inte annekteringen av Krym och har från första början sagt att denna annektering är illegitim och olagligt. Detta är en principiell hållning som inte bara har laglig utan också moralisk grund.                   

Foto: Presidency of the Republic of Turkey resp President of Ukraine Office

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen