Grekland vädjar till Sverige

2023 08 23

Massiva skogsbränder härjar i Grekland.

Nu vädjar landet om hjälp med att bekämpa bränderna.

Den grekiska regeringen vänder sig bland annat till Sverige.

Och Sverige kommer att svara.

Det meddelar Carl-Oskar Bolin (M), minister för civilt försvar, på sociala medie-plattformen X.

”Omedelbar skyndsamhet”

– Sverige har under eftermiddagen mottagit en förfrågan om att stödja Grekland med skopande flygplan för skogsbrandsbekämpning. Sverige kommer genom MSB att svara upp mot denna förfrågan med omedelbar skyndsamhet, framhåller ministern.

Vidare uppger Carl-Oskar Bolin att han gett grönt ljus till regeringskanslibeslut som behöver fattas på försvarsdepartementet. 

Det innebär att svenska brandbekämpningsflygplan snart kommer att lyfta mot Grekland.

– Ett stort tack till all personal på MSB och till de piloter och markpersonal som gör insatsen möjlig, skriver ministern.

Svårt att släcka bränderna

Skogsbränderna i Grekland pågår framför allt i de nordöstra delarna av landet.

Bränderna är mycket kraftiga och starka vindar försvårar släckningsarbetet.

Sverige verkar lokalt och globalt

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, cirka 200 insatser i utländska kris- och konflikthärdar. 

Till stor del handlar det om humanitära insatser för att rädda liv och lindra nöd i länder som är drabbade av naturkatastrofer, svält och konflikter.

MSB arbetar även med insatser för att utveckla andra länders förmåga att förebygga och hantera kriser och att integrera genus- och miljöaspekter i krishanteringen.

– Vi stärker också EU, FN och andra internationella organisationer så att de kan utföra sitt arbete i olika konfliktområden.

– De erfarenheter som vi får från omfattande krissituationer i andra länder är mycket värdefulla också i det nationella arbetet – och vice versa, framhåller myndigheten på sin hemsida.

Foto: Dole resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen