Grekland vädjar till Sverige

2023 08 23

Massiva skogsbränder härjar i Grekland.

Nu vädjar landet om hjälp med att bekämpa bränderna.

Den grekiska regeringen vänder sig bland annat till Sverige.

Och Sverige kommer att svara.

Det meddelar Carl-Oskar Bolin (M), minister för civilt försvar, på sociala medie-plattformen X.

”Omedelbar skyndsamhet”

– Sverige har under eftermiddagen mottagit en förfrågan om att stödja Grekland med skopande flygplan för skogsbrandsbekämpning. Sverige kommer genom MSB att svara upp mot denna förfrågan med omedelbar skyndsamhet, framhåller ministern.

Vidare uppger Carl-Oskar Bolin att han gett grönt ljus till regeringskanslibeslut som behöver fattas på försvarsdepartementet. 

Det innebär att svenska brandbekämpningsflygplan snart kommer att lyfta mot Grekland.

– Ett stort tack till all personal på MSB och till de piloter och markpersonal som gör insatsen möjlig, skriver ministern.

Svårt att släcka bränderna

Skogsbränderna i Grekland pågår framför allt i de nordöstra delarna av landet.

Bränderna är mycket kraftiga och starka vindar försvårar släckningsarbetet.

Sverige verkar lokalt och globalt

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, cirka 200 insatser i utländska kris- och konflikthärdar. 

Till stor del handlar det om humanitära insatser för att rädda liv och lindra nöd i länder som är drabbade av naturkatastrofer, svält och konflikter.

MSB arbetar även med insatser för att utveckla andra länders förmåga att förebygga och hantera kriser och att integrera genus- och miljöaspekter i krishanteringen.

– Vi stärker också EU, FN och andra internationella organisationer så att de kan utföra sitt arbete i olika konfliktområden.

– De erfarenheter som vi får från omfattande krissituationer i andra länder är mycket värdefulla också i det nationella arbetet – och vice versa, framhåller myndigheten på sin hemsida.

Foto: Dole resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Akut uppmaning från Google: Till alla som använder Google Chrome

2024 05 17

Google har släppt en akut säkerhetsuppdatering till webbläsaren Google Chrome.

Det meddelar företaget på torsdagen.

Det är tredje gången på en vecka som Google tvingas åtgärda ett akut säkerhetsproblem i den populära webbläsaren.

Techjätten är fåordig om vad problemet handlar om och eventuella konsekvenser för användare.  

– Google är medvetet om att en exploatering för CVE-2024-4947 finns, skriver företaget i ett meddelande.

Det rör sig dock om ett allvarligt säkerhetshot.

Hotnivån är satt till hög, uppger tidningen Forbes.

Uppmanar användare

Den nya säkerhetsuppdateringen kommer automatiskt att installeras hos samtliga Google Chrome-användare.

Akutåtgärden har följande nummer: 124.0.6367.207/.208

 För att kontrollera att man tagit del av uppdateringen uppmanas användare vidta följande åtgärder:

Uppdatera Google Chrome manuellt eller kontrollera att den automatiska uppdateringen har tillämpats och starta sedan om webbläsaren.

Så uppdaterar du Google Chrome

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på de tre punkterna uppe till höger
  3. Klicka på ”Hjälp” och sedan ”Om Google Chrome”
  4. Klicka på ”Uppdatera Google Chrome” (om alternativet inte finns har du redan den senaste versionen)
  5. Klicka på ”Starta om”

Har varnat för webbläsare

Sårbarheten som upptäckts är den tredje under en vecka som Google behövt korrigera.

Tidigare i år gick ett flertal forskare ut och varnade användare av Chrome på grund av stora mängder tillägg i webbläsaren som används aktivt efter installation för att söka sparade lösenord och stjäla dem.

En del, inklusive annonsblockerare och shoppingappar, har laddats ned flera miljoner gånger av användare världen över.

LÄS MER: Forskare varnar användare av Google Chrome

Foto: Firmbee

Text: Redaktionen


BEKRÄFTAT: Jätteförändring för alla som tankar bilen i Sverige

2024 05 17

Så sent som hösten 2023 hade Sverige de högsta dieselpriserna i hela Europa.

Ett halvår senare är läget helt omvänt.

Nu har Sverige lägst priser på både diesel och bensin i nästan hela Europa. Det visar nya siffror från bilistorganisationen M Sverige, rapporterar SVT.

Enbart Andorra, Liechtenstein samt några få länder i östeuropa har lägre drivmedelspriser än Sverige. 

– Jag tycker att det är en jätteintressant jämförelse för det brukar inte förhålla sig på det sättet. Men det är en klen tröst för den som tankar i Sverige när det ändå är ett högt pris, säger M Sveriges hållbarhetsansvariga Carl-Erik Stjernvall till tv-kanalen.

Tre kronor lägre

När prissänkningarna började träda i kraft vid årsskiftet var efterfrågan hög. Dieseln tog slut vid pump på flera ställen och från Norge vallfärdade bilister till Sverige för att tanka.

Och för den som ska ut och bila genom Europa i sommar är det alltså fortsatt värt att tanka på hemmaplan så mycket det går.

Just nu är dieselpriset drygt tre kronor lägre än exempelvis i samtliga av Sveriges grannländer, och samma ska gäller alltså nästan överallt för bensin. 

Utsläppen ökar

Den kraftiga förändringen får också två förändringar, att färre köper elbil och att utsläppen ökar.

Det senare konstaterades av regeringen själva när man i höstas gick fram med att utsläppen totalt sett kommer att öka med uppemot 10 miljoner ton fram till 2030 med nuvarande politik.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har tidigare påtalat att man måste titta längre än så. Att avskaffa några klimatmål är inte aktuellt.

– Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik som når klimatmålen. Den här budgeten ska inte ses som hela svaret på att vi når dit, framhöll hon till DN i höstas.

"Riskfylld väg"

Men regeringens utsläppspolitik har fått kritik.

Förutom från oppositionen har också experter i Klimatpolitiska rådet vädrat sitt missnöje.

– Vi menar att regeringen leder in Sverige på en onödigt riskfylld väg. Planen visar inte hur vi når målen, varken på kort eller lång sikt, sade rådets vice ordförande tillika professor Björn Sandén till DN nyligen.

LÄS MER: Oväntat besked om bensin och diesel – räknar med kraftig förändring

Foto: Circle K

Text: Redaktionen