Gränskontroller mot Sverige slopas

2023 04 14

Danmark upphäver gränskontrollerna mot Sverige.

Det uppger det danska justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

– Regeringen har i dag meddelat EU-kommissionen att gränskontrollen mot Sverige kommer att hävas, skriver departementet .  

Beslutet träder i kraft från och med den 12 maj 2023.

Har funnits i flera år

Gränskontrollerna infördes i november 2019.

Syftet var bland att få tag på svenska medborgare som begått grova brott i Danmark.

– I praktiken har dock kontrollerna bestått av glesa stickprovskontroller, erfar SR Ekot.

Följer säkerhetsläget

Danmark kommer även att omstrukturera gränskontrollen mot Tyskland.

De danska gränskontrollerna mot Tyskland kommer att bestå, men fokus kommer att skifta från inresekontroll till att stärka insatserna mot gränsöverskridande brottslighet. 

– Avskaffandet av gränskontrollerna till Sverige och omstruktureringen av gränsen mot Tyskland, där kontrolltrycket på själva gränsen lättas till förmån för mer kontroll bakom gränsen, är bra för danskarnas säkerhet, och för den fria rörligheten mellan Danmark och våra grannländer, säger Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen.

– Genom att frigöra resurser för smart styrning – bl.a. drönare, registreringsskyltigenkänning och inlandspatrullering – förbereder vi oss på ett bättre sätt inför framtiden. Både i ett läge där kontrollen vid den dansk-tyska gränsen helt kan avskaffas, som vi nu gör för Sverige, och i en situation där säkerhetsbilden gör det nödvändigt att intensifiera arbetet igen, tillägger ministern.

Fåtal kontroller i veckan

Den 12 november 2019 upprättade Danmark tillfälliga gränskontroller mot Sverige.

Men det har inte varit frågan om något heldagsjobb.

I genomsnitt har 1-2 kontroller per vecka utförts vid var och en av de stora gränsövergångarna. 

Svensk tillfällig gränskontroll

Sverige har sedan tidigare infört en tillfällig gränskontroll vid inre gräns. Direktivet förlängdes av regeringen i november och varar till den 11 maj 2023.

Beslutet baseras på regeringens bedöm­ning att det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ordningen och den inre säker­heten i Sverige.

– Gränskontroll vid den inre gränsen är den enda till­gängliga åtgärden för att kunna bemöta detta hot, uppgav regeringen i samband med att beslutet om en förlängning presenterades.

Foto: N. Giffari

Text: Redaktionen