SVERIGE: Gotländsk vädjan om kriget kommer

2022 10 20

Det alltmer osäkra säkerhetspolitiska läget i världen i allmänhet och det i Ryssland och Ukraina i synnerhet har fått Region Gotland att agera.

Man begär nu i en hemställan till Socialstyrelsen att få hjälp vid eventuellt behov av en evakuering av ön.

Det framkommer på författaren Lars Wilderängs blogg. Uppgiften bekräftas av regionens säkerhetschef Rikard von Zweigberk.

Utvecklingen i omvärlden påverkar

– Utvecklingen i omvärlden har gjort att frågorna blivit aktuella och belysta, påpekar han för Expressen.

På bloggen framgår att hemställan konkret handlar om ett behov av assistans, stöd och samordning för att ”planera evakuering och alternativa sjukvårdsplatser för regionens patienter vid krig”.

Och, understryks det:

– Till skillnad mot resten av landet kan inte regionen bara flytta sina patienter till grannregioner vid krigshändelser, då man är en isolerad ö.

Bra beredskap i stora drag

Beredskapschefen, som meddelar att man inte har fått någon respons från Socialstyrelsen ännu, framhåller också i lugnande ordalag att regionens beredskap i stora drag är god.

– Att det inte finns planer betyder inte att det inte finns förmåga, poängterar han för tidningen.

Wilderäng utvecklar troliga orsaker bakom regionens hemställan:

– Vid ett anfall mot ön kan man också förvänta sig att Ryssland kommer försöka skära av kommunikationerna till ön, vilket gör det ännu svårare att evakuera och ökar behovet av alternativa och utökade vårdplatser vid krig.

Han tillfogar:

– Som vi sett i Ukraina är dessutom sjukvården, sjukhus och ambulanser prioriterade måltavlor och skyddas inte av folkrätten och krigets lagar när Ryssland står för angreppet.

Följer händelseutvecklingen

På sin sajt understryker Region Gotland ”att man följer händelseutvecklingen i Ukraina och dess närområde mycket noga och förbereder våra verksamheter för att klara av förändringar som kommer av detta”.

– Vi har aktiverat vår centrala krisledningsstab som har i uppgift att omvärldsbevaka, se över beredskaps - och kontinuitetsplanering och kommunicera utifrån behov. Våra verksamheter är inte direkt påverkade men har en beredskap att agera om situationen skulle förändras.

Foto: N.Ehlen, Försvarsmakten

Text: Redaktionen