Gör sig redo att meddela talmannen – En fråga är extra intressant

2021 11 22

I dag klockan 10.00 ska Magdalena Andersson (S) rapportera till talman Anderas Norlén om hur sonderingarna med Vänsterpartiet har gått.

Hon har då haft på sig sedan i torsdags att sondera möjligheterna för att väljas till Sveriges nya statsminister och bilda ny regering.

ANALYS

Det finns i grunden tre olika svar som hon kan lämna.

🔸 1, Att S och V har kommit överens och att hon har säkrat stöd för att bli vald till statsminister.

🔸 2, Att samtalen har havererat och att hon ger upp sina försök att bli vald till statsminister.

🔸 3, Att samtalen fortskrider och att hon önskar mer tid för att gå i mål med samtalen med Vänsterpartiet.

Ett alternativ nästan uteslutet

Det står klart att samtalen mellan V och S går framåt och alternativ 2 är därmed närmast uteslutet. Samtidigt finns det en hel del signaler som pekar på att man ännu inte har gått i mål.

Det troliga är därför att det handlar om alternativ 3 – att Socialdemokraternas partiledare ber om mer tid för att fortsätta samtalen med Vänsterpartiet.

Högintressant fråga

Det blir i så fall högintressant vad talmannen kommer att svara. Då han redan har betonat att hon har möjlighet att få mer tid så kan man med stor sannolikhet utgå ifrån att hon kommer att få det.

– Hon kan då slutrapportera sitt uppdrag eller begära förlängd tid, sade talman Andreas Norlén när han i torsdags meddelade att Magdalena Andersson fått uppdraget att sondera.

Däremot är den stora frågan hur mycket extratid hon kommer att få.

Talmannen vill strama upp

Min bedömning är att hon kommer att få begränsat med tid på sig denna gång. De historiska sonderingsuppdragen och talmansrundorna efter valet 2018 hanterades mycket bra av talmannen men det fanns en punkt som han själv framhållit att han vill strama upp vid nya sonderingar i framtiden – det vill säga nu. Och det är tidsrymden.

Två minuseffekter

De sonderande partiledarna fick för mycket tid på sig vilket ledde till två negativa saker:

▪Processen drog ut på tiden

▪Trycket på partiledarna att agera snabbt reducerades

Fördelar med att sätta press

Min bedömning är därför att Magdalena Andersson kommer att få begränsat med tid på sig om hon får förlängt, vilket är det troligaste scenariot. Till exempel 3 – 4 ytterligare dygn kan resultera i väldigt omfattande förhandlingsresultat om de båda parterna förhandlar mer eller mindre dygnet runt. Det är viktigt att sätta press på parterna för att nå framåt.

Antalet dagar i fokus

Då det till skillnad från förra gången inte handlar om en hel mandatperiod utan bara 10 månader är det dessutom betydligt mindre som partierna kommer att kunna hantera och därmed mindre saker som de behöver överenskomma om – några 73 punkter som i Januariavtalet lär inte bli aktuellt.

Om inte S och V överraskar stort så lär Magdalena Andersson alltså begära och även få mer tid på sig. Det intressanta blir att se om hon får 3 – 4 dagar på sig eller om det istället blir en hel vecka.

Foto: Regeringen

[yop_poll id="888"]