Glatt besked till alla som fått dos 3

2021 12 24

I Sverige pågår just nu en intensiv insats för att så många 65-plussare som möjligt ska få sin tredje spruta i kampen mot coronaviruset.

I samband med det kallare vädret var det många som räknade med en ny våg av covid-19 runt om i Europa och det var precis vad som inträffade.

Ökad belastning för sjukhusen

Land efter land drabbades av en kraftig ökning av smittspridningen och i samband med det steg också belastning på sjukhusen runt om i Europa.

Som om inte det vore nog slog dessutom den nya virusvarianten omikron till och den rapporteras vara mycket smittsam.

Glatt besked från Norge

Men nu kommer ett glatt besked från Norge som sannolikt även har stor betydelse för Sverige.

Norska Folkhelseinstituttet meddelar nämligen att man ser en betydande nedgång av antalet personer över 75 år som tvingas söka sjukhusvård för covid-19.

Effekt av tredje dosen

Den norska myndigheten, som är motsvarigheten till svenska Folkhälsomyndigheten, går ut i Aftenposten med beskedet att det positiva trendbrottet är en sannolik effekt av den tredje dosen av vaccinet.

Löper betydligt lägre risk

Norges senaste statistik visar att de som fått en tredje dos löper en betydlig lägre risk att läggas in på sjukhus för covid-19 jämfört med de som bara fått två doser. Allra sämst chanser har de som inte vaccinerat sig alls.

Redan 80 % täckning
Norge inledde sin vaccinationssatsning till alla äldre i månadsskiftet oktober – november och har nu kommit upp till cirka 80 % när det gäller vaccintäckningen av alla 75-plussare.

Varierar kraftigt

Allt pekar på samma positiva utveckling i Sverige när det gäller god effekt av dos 3 och Folkhälsomyndigheten har också betonat att det är mycket viktigt att alla äldre får sin tredje dos så snart som möjligt.

Det varierar kraftigt mellan regionerna när det gäller hastigheten att ge sina 65-plussare den tredje dosen. Region Kalmar ligger till exempel långt fram medan Region Stockholm har fått kritik för att hålla ett långsamt tempo.