Glatt besked för Sveriges storbanker

2023 04 27

Två av Sveriges största banker, Nordea och Swedbank, visar upp starka resultat efter Riksbankens räntehöjningar.

Swedbanks rörelseresultatet – ett mått på vinstmarginalen före räntor och skatter – steg till 10 977 miljoner kronor under första kvartalet av 2023.

En markant ökning jämfört med motsvarande period i fjol. Då landade siffran på 6 206 miljoner kronor.

Den bidragande orsaken till den kraftiga ökningen är räntenettot – det vill säga intjäningen från in- och utlåningen.

Bankens räntenetto har stigit med 77 procent på ett år till cirka 12 miljarder kronor.

– I det här kvartalet så står Swedbank starkt. Vi har levererat en vinst på 9,7 miljarder kronor och en avkastning på eget kapital på 17,0 procent. Det är ett mycket starkt resultat, säger Swedbanks vd Jens Henriksson till SR Ekot.

Nordea lyfter

Nordea har även presenterat sina resultat för det första kvartalet av 2023.

Banken går oväntat starkt.

Nordea rörelseresultat har ökat med 34 procent sedan första kvartalet av 2022. Nettovinsten har stigit från 1 091 miljoner euro till 1 499 miljoner euro.

I likhet med Swedbank steg Nordeas räntenetto kraftigt. Det landade på 1 765 miljoner euro. En ökning med 35 procent på ett år.

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett starkt resultat för första kvartalet, trots det försämrade konjunkturläget. Vi fortsatte att generera stabila affärsresultat vilket understöddes av vår finansiella styrka.

– Rörelseresultatet ökade med 34 procent jämfört med föregående år och avkastningen på eget kapital förbättrades till 17,1 procent, från 12,6 procent, säger bankens vd Frank Vang-Jensen i ett pressmeddelande.

Höga räntevinster

Även SEB och Handelsbanken redovisar höga räntevinster.

Handelsbankens räntenetto har ökat med nästan 70 procent till 11,5 miljarder kronor på ett år.

SEB redovisar ett lyft på 60 procent till 11,3 miljarder kronor.

I går, onsdag, höjde Riksbanken styrräntan från 3,0 till 3,5 procent.

Banken flaggade samtidigt för ytterligare en höjning med 0,25 procentenheter i juni eller september.

Foto: Swedbank Group 

Text: Redaktionen