Glatt besked för Sveriges ekonomi

2021 07 16

Sveriges arbetslöshet har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året vilket är en positiv överraskning.

Det konstaterar Arbetsförmedlingen som gläds över förändringen.

– Minskningen var väntad men kom överraskande snabbt, säger Emil Persson som är arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen, till SR.

Fler ljuspunkter

En annan positiv förändring är att antalet personer som varslats om uppsägning minskat från 11 000 personer i juni 2020 till 2 000  i juni 2021 enligt Arbetsförmedlingens statistik.

I slutet av juni ser Sveriges arbetsmarknadsstatistik ut så här:

Fakta

▪7,9 % Arbetslöshet 

▪7,8 % för kvinnor

▪8,0 % för män

▪10,6 % för ungdomar 18-24 år

▪Högst: 10,3 % i Södermanland, 9,9 % i Skåne, 9,8 % i Västmanland

▪Lägst: 5,2 % på Gotland

▪408 000 personer är arbetslösa

▪Varav 215 000 deltar i program med aktivitetsstöd

Stora variationer

Skillnaderna varierar stort mellan olika grupper. I ålderskategorin 18-24 år är arbetslösheten 8,6 % för kvinnor men 12,4 % för män. Skillnaden mellan inrikes- och utrikes födda har minskat med 1,2 procentenheter men är fortfarande mycket stor; 4,5 % bland inrikes födda och 19,0 % bland utrikes födda. För ett år sedan var motsvarande siffror 5,5 % respektive 21,2 % i juni 2020.

ANALYS
Det positiva är att arbetslösheten minskar snabbare än väntat och de 1,1 procentenheterna motsvarar 58 000 personer. Varje tiondels procent åt rätt håll är viktig för Sveriges samhällsekonomi och hela procentenheter är enorma skillnader. Det negativa är att antalet långtidsarbetslösa som varit utan arbete 12 månader eller mer ökat med 28 000 till 189 000 jämfört med juni 2020.

Och arbetslösheten för utrikesfödda har visserligen förbättrats men är fortfarande på katastrofalt höga nivåer. De positiva förändringarna ska ses i ljuset av att det var ett mycket svårt läge mitt i pandemin förra året men samtidigt är den snabbare förändringen än väntat positiv.

[yop_poll id="358"]