Inflationen sjunker

2023 07 14

Inflationen i Sverige fortsätter att sjunka.

Det uppger Statistikmyndigheten, SCB, på fredagsmorgonen.

Inflationstakten enligt KPIF –  där räntekostnaderna är borträknade – minskade från 6,7 procent i maj till 6,4 procent i juni.

Högre inflationstakt än väntat

Den nya siffran innebär att inflationen sjunker, men det sker i en långsammare takt än väntat. 

Prognosen inför fredagens besked var att inflationstakten enligt KPIF skulle landa på 6,1 procent i juni. 

Inflationstakten enligt KPI –  som visar prisutvecklingen för den privata, genomsnittliga konsumtionen i Sverige – minskade även jämfört med maj.

Den sjönk från 9,7 procent till 9,3 procent.

En del priser har ökat

Inflationen har sjunkit, trots att en del priser har stigit under sommarens första månad.

– I juni ökade priserna för en del sommarrelaterade tjänster. Till exempel så steg priserna för paketresor, utrikes flyg och biluthyrning, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

El och drivmedel

Inflationstakten i juni påverkades framför allt av ökade räntekostnader som bidrog med 3,1 procentenheter.

Höga priser för livsmedel, hotellövernattningar och restaurangbesök, kläder och skor samt inventarier- och hushållsvaror bidrog ytterligare till inflationstakten i juni.

– Dessa prisökningar har dock dämpats något av lägre priser för el och drivmedel, framhåller SCB.

Fakta inflationstakten i juni

- Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 3,1 procentenheter till inflationstakten enligt KPI

- Priserna för utrikes flygresor har ökat med 31,4 procent jämfört med juni 2022

- Från maj till juni steg elpriserna med 8,7 procent

- Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi minskade från 8,2 procent i maj till 8,1 procent i juni

Källa: SCB 

Text: Redaktionen