JUST NU: Glatt besked för regeringen och SD

2023 03 28

Regeringen och SD satsar stenhårt på ny kärnkraft i Sverige.

Tidöpartierna vill se en utbyggnad av befintlig kärnkraft och en återstart av stängda reaktorer har även bollats upp som en nödvändig åtgärd för att öka Sveriges framtida energiproduktion.

Regeringsunderlaget vill dessutom bygga ny kärnkraft i Sverige.

– Förutsättningar för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier som uppgår till 400 miljarder kronor, framhåller partierna i Tidöavtalet.  

Ökat stöd

Nu kommer ett glatt besked för regeringens och SD:s kärnkraftsplaner.

Opinionen har svängt kraftigt i synen på kärnkraft.

– De som vill satsa långsiktigt på kärnkraften är nu nästan dubbelt så många som de som vill avveckla, rapporterar DN med hänvisning till ny statistik från SOM-institutet.

Sex av tio vill bygga nya reaktorer

Undersökningen visar att sex av tio svenskar ser kärnkraft som en långsiktig energikälla i Sverige.

Närmare 60 procent stödjer planerna på att bygga nya kärnreaktorer, eller åtminstone ersätta de gamla med nya, rapporterar DN.

Nya satsningar

Stödet för nya satsningar på kärnkraft inom de närmaste fem till tio åren har även ökat kraftigt.

Under de första 20 åren av 2000-talet svarade drygt 10 procent att de ville se närliggande satsningar på ny kärnkraft.

I dag har den siffran ökat markant till 40 procent.  

Stödet för kärnkraft är som störst hos män och högerväljare.

–  Det faktum att de konservativa partierna drev frågan om kärnkraft i valrörelsen har rimligen påverkat opinionen i den riktningen. Men det är klart att vi har också haft en situation med skenande energipriser och då är det naturligt att många frågar sig vad vi har för lösningar, säger Björn Rönnerstrand, statsvetare på SOM-institutet, till DN.

Stadig ökning

Kärnkraftsstödet har ökat stadigt i Sverige de senaste åren.  

Andelen som har en positiv inställning till kärnkraft har ökat med hela nio procentenheter under 2022 jämfört med föregående år.

2021 svarade 22 procent att de har en positiv inställning till kärnkraft. Ett år senare svarar 31 procent ja på samma fråga, enligt SOM-institutets mätning.

På två år har stödet mer än fördubblats – 2020 svarade endast 14 procent att de har en positiv inställning till energislaget.

Foto: Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna

Text: Redaktionen


Rusning till Sverige – flera städer

2023 11 27

Många människor färdas över Öresundsbron för att julhandla.

På grund av den svaga kronan har resor till Sverige blivit mer attraktivt för de som kommer från utlandet och vill handla.

Nu vallfärdas bland annat danskar över Öresundsbron till Sverige för att handla julklappar, någonting som hjälper den skånska ekonomin hålla sig flytande trots det tunga läget.

Trots att tågbiljetten kostar så sparar danskarna ändå mer på att handla i Sverige.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Flera städer

Det senaste halvåret har en tydlig försämring setts i den skånska konjunkturen, och inflödet av danskar hjälper ekonomin hålla sig vid liv.

Det menar Sparbanken Skånes privatekonom Anders Hansson.

– Vi har ju då i närområdet Danmark, och vi har ett väldigt stort inflöde av danska turister som är här och spenderar, säger han till SR.

– Det ser vi i Helsingborg, Malmö, Ystad och även Kristianstad. Där drar vi nytta av det.

Sparar så mycket

Inför julen är det många som vill köpa julklappar utan att spendera allt för mycket pengar i samband med det ekonomiska läget som råder.

Då lyfter flera besökare fram hur fördelaktigt det är att handla i Sverige.

– Jag tänkte att det slutar ju med att man sparar mycket på det trots tågresan hit och tillbaka, säger en besökare.

Pressat läge

Det är alltjämt ett mycket pressat läge för de svenska hushållen och ekonomin i helhet.

Ränteläget utmanar befolkningen och ställer till det för många.

– Den höga skuldsättningen och de korta räntebindningstiderna gör hushållen känsliga för störningar, framhåller Riksbanken i en rapport.

Flera år kvar

Enligt en prognos från Konjunkturinstitutet kommer det dröja flera år tills det att konjunkturen åter är i balans för Sverige.

– Lågkonjunkturen fördjupas under nästa år och konjunkturen vänder svagt uppåt först mot andra halvan av 2024. Det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturell balans. Det framgår av vår senaste prognos i rapporten Konjunkturläget, framhåller myndigheten.

Foto: A. Dudar

Text: Redaktionen


Swedbank ändrar sig – helt nytt räntebesked till hushållen

2023 11 27

Swedbank tror inte på Riksbankens prognos.

När riksbankschefen Erik Thedéen i torsdags meddelade att styrräntan lämnades oförändrad varnade han för höjningar längre fram.

En felaktig prognos, enligt storbanken.

– Riksbanken signalerar att det finns risk för ytterligare en höjning längre fram men vi bedömer att det inte blir aktuellt, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström i ett pressmeddelande på måndagen.

Ändrar sig

Andreas Wallström pekar på att inflationen tydligt är på väg ned, att arbetslösheten stiger och att ekonomin har stagnerat.

– Vi räknar med att Fed och ECB inleder sänkningar under andra kvartalet 2024 och att Riksbanken följer efter och sänker räntan lagom till midsommar, säger han.

Riksbankens besked att lämna styrräntan orörd får dock nu nya följder för Swedbanks och dess bolånetagare.

Storbanken har räknat med att myndigheten skulle höja räntan med 25 punkter.

När det nu inte skedde gör Swedbank en helvändning – och justerar hela sin prognos till ett mer positivt besked för hushållen.

– Vi reviderar ned våra prognoser på långräntor men räknar dock med en viss rekyl uppåt i närtid efter den stora nedgången i november.

Bundna och rörliga räntor

Det är i synnerhet de bundna bolåneräntorna som omfattas av Swedbanks nya besked.

En stabil kurva i den absoluta närtiden följt av en sänkning senare under prognosperioden under våren är alltså att vänta.

När det gäller de rörliga räntorna dröjer det lite till.

– De rörliga bolåneräntorna väntas ha toppat på omkring 4,8 procent, men börjar sjunka mer tydligt först från andra halvåret 2024 i samband med Riksbankens räntesänkningar, säger Andreas Wallström.

"Kommer behöva sänka"

Swedbank är alltså, till skillnad från Riksbanken själva, övertygade om en räntesänkning efter midsommar.

Erik Thedéen hävdar dock bestämt att det inte lär ske förrän 2025.

– Enligt våra prognoser kommer inflationen vara nära målet redan i maj nästa år och det innebär att Riksbanken då, med samma argumentation som man hade i torsdags, kommer behöva sänka räntan redan i juni, sade Swedbanks chefsekonom Mattias Persson till SVT i fredags.

Foto: M. Lis

Text. Redaktionen