JUST NU: Glatt besked för regeringen och SD

2023 03 28

Regeringen och SD satsar stenhårt på ny kärnkraft i Sverige.

Tidöpartierna vill se en utbyggnad av befintlig kärnkraft och en återstart av stängda reaktorer har även bollats upp som en nödvändig åtgärd för att öka Sveriges framtida energiproduktion.

Regeringsunderlaget vill dessutom bygga ny kärnkraft i Sverige.

– Förutsättningar för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier som uppgår till 400 miljarder kronor, framhåller partierna i Tidöavtalet.  

Ökat stöd

Nu kommer ett glatt besked för regeringens och SD:s kärnkraftsplaner.

Opinionen har svängt kraftigt i synen på kärnkraft.

– De som vill satsa långsiktigt på kärnkraften är nu nästan dubbelt så många som de som vill avveckla, rapporterar DN med hänvisning till ny statistik från SOM-institutet.

Sex av tio vill bygga nya reaktorer

Undersökningen visar att sex av tio svenskar ser kärnkraft som en långsiktig energikälla i Sverige.

Närmare 60 procent stödjer planerna på att bygga nya kärnreaktorer, eller åtminstone ersätta de gamla med nya, rapporterar DN.

Nya satsningar

Stödet för nya satsningar på kärnkraft inom de närmaste fem till tio åren har även ökat kraftigt.

Under de första 20 åren av 2000-talet svarade drygt 10 procent att de ville se närliggande satsningar på ny kärnkraft.

I dag har den siffran ökat markant till 40 procent.  

Stödet för kärnkraft är som störst hos män och högerväljare.

–  Det faktum att de konservativa partierna drev frågan om kärnkraft i valrörelsen har rimligen påverkat opinionen i den riktningen. Men det är klart att vi har också haft en situation med skenande energipriser och då är det naturligt att många frågar sig vad vi har för lösningar, säger Björn Rönnerstrand, statsvetare på SOM-institutet, till DN.

Stadig ökning

Kärnkraftsstödet har ökat stadigt i Sverige de senaste åren.  

Andelen som har en positiv inställning till kärnkraft har ökat med hela nio procentenheter under 2022 jämfört med föregående år.

2021 svarade 22 procent att de har en positiv inställning till kärnkraft. Ett år senare svarar 31 procent ja på samma fråga, enligt SOM-institutets mätning.

På två år har stödet mer än fördubblats – 2020 svarade endast 14 procent att de har en positiv inställning till energislaget.

Foto: Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna

Text: Redaktionen