Glatt besked för många arbetslösa

2022 12 05

39 000 människor med a-kassa kan andas ut.

Trots nedstängningen av samtliga a-kassor efter ett misstänkt cyberangrepp i fredags kommer utbetalning att ske i veckan – med enbart en dags försening. Det rapporterar Sveriges Radio.

De nästan 40 000 personerna som skulle fått sina pengar på torsdag kommer istället att få dem på fredag om ingenting oförutsett sker.

– Torsdagens utbetalning är flyttad till fredagen för att skapa mer tid att ge åtkomst till systemet och därmed få in uppgifter som möjliggör utbetalning på fredag, säger Tomas Eriksson, kanslichef för Sveriges a-kassor, till SR.

– Vi gör allt vi kan för att alla som har förväntat sig kunna rapportera för utbetalning på fredag ska kunna göra det, och som det ser ut nu behöver man lämna sina uppgifter senast under tisdagen.

Ifrågasatt säkerhet

I takt med att julen närmar sig och elräkningarna blir högre var det många som oroade sig över utbetalningar efter att Sveriges a-kassor meddelade att man blivit utsatt för en “säkerhetsrelaterad incident”.

– Vi har så goda säkerhetssystem vi kan ha. Uppenbarligen har man ändå kunnat utsätta dem för ett hot. Åtgärden blev att stänga ned accessen. Vi får utreda senare vilka behov det finns av andra säkerhetsnivåer, säger Tomas Eriksson.

Inlett utredning

Det var under förmiddagen i fredags som nyheten om cyberattacken slog ned.

– Det innebär att medlemmar kan ha svårt att just nu överhuvudtaget nå sin a-kassa, framhöll organisationen Sveriges a-kassor på sin hemsida.

Man startade då en utredning av en “cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer”.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, uppgav Tomas Eriksson.

Vidtagit åtgärder

Händelsen anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och krisledningen aktiverades. Dessutom informerades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Intresseorganisationen ville dock inte uppge vilken a-kassa som blivit drabbad och det är inte heller känt varifrån angreppet kom.

Fakta Sveriges a-kassor

- Sveriges a-kassor är gemensam service- och intresseorganisation för alla a-kassor som finns i Sverige.

- De hjälper a-kassorna med exempelvis IT, regeltolkning, och opinionsbildning. 

- Genom Sveriges a-kassor kan de olika a-kassorna agera gemensamt, bland annat som remissinstans.

 - Sveriges a-kassor hette från början A-kassornas samorganisation. Men 2017 bytte de namn för att bättre visa på organisationens funktion.

Frågor som organisationen driver är exempelvis:

  • Att ersättningen ska räknas upp varje år
  • Lyfta förslag för att förbättra a-kassorna
  • Motivera politiker att fatta beslut som förbättrar villkoren för dig som medlem
  • Ta fram statistik och forskning som underlag för debatter

Källa: A-kassa.se

Foto: E. Kalibradov

Text: Redaktionen