SVERIGE: Glatt besked för kärnkraftsanhängare

2023 01 11

Regeringen öppnar för att bygga ut den svenska kärnkraften.

Det meddelar statsminister Ulf Kristersson (M) och miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) på en gemensam pressträff med rubriken ”Åtgärder för ny kärnkraft i Sverige”.

Tillsammans presenterar de ett första avgörande steg för att bygga ut kärnkraften.

Regeringen vill ändra lagstiftningen för att öka förutsättningarna för nya reaktorer.

– Lagändringar görs för att möjliggöra ny kärnkraft, bland annat genom kortare tillståndsprocesser och administrativa snabbspår, säger Ulf Kristersson på pressträffen.

Endast tre platser i dag

I dag får kärnkraftsreaktorer endast finnas på de platser där det redan finns befintlig kärnkraft – Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Den geografiska begränsningen ska slopas.

Regeringen föreslår följande:

- Förbudet att bygga nya kärnkraftverk på andra platser än där de redan finns tas bort, vilket ger möjlighet att bygga kärnkraftverk i hela landet.

- Bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till tio stycken ska försvinna.

"En viktig del"

– I Tidöavtalet och i regeringsförklaringen är vi tydliga med att vi vill göra lagändringar för att möjliggöra ny kärnkraft. Det här förslaget som nu går på remiss är en viktig del i det arbete, säger Romina Pourmokhtari och tillägger:

– Förslaget gör det möjligt att ansöka om att få bygga kärnkraftverk på nya platser, något som hittills inte varit möjligt.

Fler företag och nya reaktorer

Vidare betonar miljö- och klimatministern att fler företag ska få möjlighet att kunna investera i ny kärnkraft och att nya reaktorer ska byggas där de gör som mest nytta.

– Lagstiftningen ska anpassas efter ny teknik och den utveckling som sker, framhåller ministern.

Nästa år

Remisstiden för den föreslagna lagändringen löper i tre månader.

Därefter ska regeringen ta fram en lagrådsremiss.

– Vi räknar med att kunna presentera vår proposition för riksdagen efter sommaren och att lagändringen ska träda i kraft i mars 2024, Romina Pourmokhtari.

Foto: Regeringskansliet

Text: Redaktionen