Glatt besked för alla som fått två doser av Pfizers eller Astras vaccin

2021 07 23

Nu kommer nya mycket positiva siffror för alla som fått Pfizers och AstraZenecas vaccin.

Särskilt positivt är beskedet för de som fått två doser av de två populära vaccinsorterna visar en helt ny studie som presenteras i välrenommerade New England Journal of Medicine. De som däremot bara fått en dos ligger sämre till när den smittsammare och farligare deltavarianten nu snabbt sprids över Sverige och världen.

Studien av Public Health England visar följande om hur effektiva de båda vaccinen är mot deltavarianten avseende symptomatisk smitta:

                          Pfizer              AstraZ

▪2 doser  88 % skydd   67 % skydd

▪1 dos      36 % skydd    30 % skydd

▪0 dos        0 % skydd      0 % skydd

Mycket positivt besked

Studien bekräftar den preliminära studie som presenterades i maj av Public Health England och är ett mycket positivt besked för alla som oroar sig för deltavarianten av coronaviruset som är den coronamutation som tar över allt mer i Sverige och världen. Vaccinen är nästan lika effektiva mot delta som mot den tidigare dominerande alfavarianten. Så här ser skyddet ut mot den tidigare dominerande brittiska alfavarianten enligt studier:

                           Pfizer              AstraZ

▪2 doser  94 % skydd   75 % skydd

Viktigt ta två doser

– Bara små skillnader har registrerats i vaccinets effektivitet mot delta jämfört med dess effektivitet mot alfa efter att man fått två doser av de båda vaccinen. Vårt resultat om försämrad effektivitet efter dos 1 stödjer insatserna för att att ta två doser, framhåller forskarna vid Public Health England.

[yop_poll id="389"]