Glädjebesked från Swedbank

2023 11 15

Under en längre tid har svenska hushåll tampats med höga räntor och en stigande inflation.

Men snart vänder det.

Det förutspår storbanken Swedbank i sin senaste konjunkturrapport.

Nästa år väntar rejäla räntesänkningar, enligt storbanken.

I slutet av 2025 bedöms styrräntan ha sjunkit till 2,5 procent.

–I juni nästa år inleds en serie räntesänkningar och räntan kommer till slut ner till 2,5 procent i slutet av 2025, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson och hänvisar till att inflationen fortsätter att sjunka i Sverige.

Närmar sig målet

– Nedgången beror primärt på sjunkande elpriser, men även av att det underliggande pristrycket normaliseras,  skriver Swedbank.

Storbanken bedömer att Sverige närmar sig inflationsmålet på två procent.

Swedbank räknar med att målet nås under sommaren 2024.

Under 2025 beräknar storbanken att inflationen kommer att sjunka ytterligare och hamna under målet på två procent.

Förutspår tuff vinter

Swedbank framhåller att det ekonomiska läget kommer att lätta framöver.

Samtidigt varnar storbanken för att vintern kan bli tuff för många hushåll.

– Den höga inflationen och den svaga kronan gör att Riksbanken fortsätter med den strama penningpolitiken i närtid. Vi räknar med att styrräntan höjs med 25 punkter i november till 4,25 procent, framhåller Mattias Persson.

Chefekonomen varnar även för att bostadsmarknaden inte nått botten.

Mattias Persson pekar på att bolåneräntorna stiger samtidigt som det fortfarande färdigställs många nyproducerade bostäder.

Kombinationen bidrar till det rekordstora antalet osålda bostäder.

– Priserna på bostäder väntas falla ytterligare cirka 5 procent innan de stabiliseras under det första halvåret 2024. Under våren vänder hushållens reala inkomster upp och under sommaren väntas bolåneräntorna börja gå ned, säger Swedbanks chefekonom.

Foto: Swedbank

Text: Redaktionen


Rusning till Sverige – flera städer

2023 11 27

Många människor färdas över Öresundsbron för att julhandla.

På grund av den svaga kronan har resor till Sverige blivit mer attraktivt för de som kommer från utlandet och vill handla.

Nu vallfärdas bland annat danskar över Öresundsbron till Sverige för att handla julklappar, någonting som hjälper den skånska ekonomin hålla sig flytande trots det tunga läget.

Trots att tågbiljetten kostar så sparar danskarna ändå mer på att handla i Sverige.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Flera städer

Det senaste halvåret har en tydlig försämring setts i den skånska konjunkturen, och inflödet av danskar hjälper ekonomin hålla sig vid liv.

Det menar Sparbanken Skånes privatekonom Anders Hansson.

– Vi har ju då i närområdet Danmark, och vi har ett väldigt stort inflöde av danska turister som är här och spenderar, säger han till SR.

– Det ser vi i Helsingborg, Malmö, Ystad och även Kristianstad. Där drar vi nytta av det.

Sparar så mycket

Inför julen är det många som vill köpa julklappar utan att spendera allt för mycket pengar i samband med det ekonomiska läget som råder.

Då lyfter flera besökare fram hur fördelaktigt det är att handla i Sverige.

– Jag tänkte att det slutar ju med att man sparar mycket på det trots tågresan hit och tillbaka, säger en besökare.

Pressat läge

Det är alltjämt ett mycket pressat läge för de svenska hushållen och ekonomin i helhet.

Ränteläget utmanar befolkningen och ställer till det för många.

– Den höga skuldsättningen och de korta räntebindningstiderna gör hushållen känsliga för störningar, framhåller Riksbanken i en rapport.

Flera år kvar

Enligt en prognos från Konjunkturinstitutet kommer det dröja flera år tills det att konjunkturen åter är i balans för Sverige.

– Lågkonjunkturen fördjupas under nästa år och konjunkturen vänder svagt uppåt först mot andra halvan av 2024. Det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturell balans. Det framgår av vår senaste prognos i rapporten Konjunkturläget, framhåller myndigheten.

Foto: A. Dudar

Text: Redaktionen


Kräver namnbyte på svensk å – ”Det är rasistiskt”

2023 11 26

Lantmäteriet har tagit emot en förfrågan om ett namnbyte på en svensk å.

Det är Tattarån i Ulricehamn som väckt upprörda känslor.

En boende i området har kontaktat Lantmäteriet och önskat ett namnbyte med motiveringen att ordet ”tattare” används nedsättande om romer.

De romska samhällsinformatörerna på Borås stad, Kadri Redzepi och Diana Stankovic, blev chockade när de hörde om namnet.

– Det är rasistiskt.

– Tattare väcker bara utsatthet och oro. Romer och resande valde inte att kallas för tattare själva, de blev kallade så av majoritetsbefolkningen, säger Diana Stankovic till GP.

Säger nej

Kadri Redzepi och Diana Stankovic föreslår att ån ska döpas om till Resandeån eller Romskaån.

Men Lantmäteriet säger nej.

Myndigheten svarar att de inte kan ändra ortsnamn eller liknande om det inte finns starka skäl som motiverar ett namnbyte.

– Vi har en lagstiftning om ortnamn som är inskriven i kulturmiljölagen. Lagen innebär bland annat att vi inte kan ändra hävdvunna namn, alltså namn som är etablerade och har varit i bruk sedan länge, om det inte finns starka skäl för det. De här namnen ser vi som viktiga delar av vår gemensamma historia och vårt gemensamma kulturarv.

Det säger Ola Svensson, som är utredare vid Lantmäteriets ortnamnsfunktion, till Borås Tidning.

I dag finns det ett 90-tal platser med ordet ”tattare” i Lantmäteriets register.

– Det kan bland annat vara vattendrag, höjder eller ängsmark. Ofta handlar det om platser där romer eller resande har haft sina läger, och man har uppkallat mark efter dem, säger Ola Svensson.

”Nedvärderar oss”

Diana Stankovic och Kadri Redzepi ställer sig frågande till Lantmäteriets förklaring.

Samhällsdebattörerna anser att historien och det gemensamma kulturarvet kan bevaras, även om ån skulle byta namn till Resandeån eller Romskaån.

De har dock små förhoppningar om att Lantmäteriet kommer att vända i frågan.

– Man känner sig väldigt långt ifrån det när Lantmäteriet nedvärderar oss istället för att samarbeta. Men det är som det alltid varit, vi har ingen makt. Vi kan säga vad vi vill men det kommer inte leda någonstans, säger Diana Stankovic till GP.

Foto: Nathan Andersson 

Text: Redaktionen