JUST NU: Glädjebesked för Ukraina – tagit konkret steg mot medlemskap i EU

2022 04 18

Ukraina har tagit ett steg framåt i den process som ska ge landet medlemskap i EU.

Ukraina har fyllt i ett första formulär för att inträda i gemenskapen i Europeiska unionen. Det rapporterar The Guardian, som beskriver händelsen som startskottet på ett eventuellt medlemskap för Ukraina i EU.

Dokumentationen genomförd

– Idag kan jag säga att dokumentationen har genomförts från den ukrainska sidan, säger Ihor Zhovkva, vicechefen för president Volodymyr Zelenskys presidentkontor, till ukrainsk media.

Behöver rekommendation

Enligt Zhovkva kommer EU-kommissionen att behöva utfärda en rekommendation om Ukrainas överensstämmelse med de nödvändiga kriterierna för att bli medlem.

– Vi förväntar oss att rekommendation (...) är positiv, och då kommer bollen att ligga på EU:s medlemsländers sida, säger han.

Beslut i juni

Ett beslut om att anta Ukraina till Europeiska unionen kan nu vara enbart några månader bort.

Zhovkva tillägger i sitt uttalande att landet förväntar sig att få status som kandidatland för EU-anslutning redan i början av sommaren. Enligt EU:s hemsida ska rådet sammanträda den 23-24 juni.

Glädjande besked

Steget är mycket glädjande för Ukraina som sedan kriget bröt ut har vädjat om att snabbt kunna träda in i unionen, närma sig väst och samtidigt distansera sig från Ryssland.

– Vi vädjar till Europeiska unionen för en omedelbar anslutnign av Ukraina via ett nytt speciellt förfarande. Vårt mål är att vara tillsammans med alla européer och, viktigast av allt, på lika villkor. Jag är säker på att det är rättvist. Jag är säker på att det är möjligt, sade Volodymyr Zelenskey efter de första dagarna av invasionen.

EU:s försvarsklausul

Om Ukraina skulle antas som medlem i EU innebär det även att de inkluderas i den EU-klausul som innebär att medlemsländerna ska hjälpa varandra om ett annat medlemsland attackeras. 

Samma klausul som Sveriges Statsminister Magdalena Andersson påminde om inför ett EU-möte i Versialles i mars:

– Klausulen innebär att om en medlemsstat utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge stöd och bistånd med alla till buds stående medel, sade Magdalena Andersson på en pressträff.

“Inga genvägar”

Senast ett potentiellt medlemskap för Ukraina diskuterades på EU-nivå var på samma Versailles-möte. Det finns stor enighet i att stötta Ukraina i konflikten, men åsikterna gick isär huruvida Ukraina skulle få en genväg till att antas i unionen. 

– Det finns inga genvägar utan medlemskapsvillkoren måste uppfyllas, sade bland annat Finlands statsminister Sanna Marin enligt Yle.

Foto: President of Ukraine Office

Text: Redaktionen