Glädjebesked för Sverige

2021 05 27

Äntligen – helt ny statistik visar nu att smittspridningen i Sverige minskar rejält på flera håll.

Men det är oerhört viktigt att hålla distansen och följa alla restriktioner ytterligare en tid.

Stockholm

I huvudstadsregionen har antalet nya fall minskat kraftigt den senaste veckan. Från 5 602 nya fall andra veckan i maj till 3 393 nya fall tredje veckan i maj.

- Antalet konstaterat smittade med covid-19 var föregående vecka nästan 40 procent lägre än veckan dessförinnan. Jag hoppas att det också kommer att avspegla sig i sjukvårdsbehovet för patienter med covid-19. Nu behöver sjukhusen utföra uppskjuten vård som inte kan vänta till efter sommaren. Det är viktigt att vi alla fortsätter att följa råd och rekommendationer tills tillräckligt många i samhället är vaccinerade, säger tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Bratt.

Västra Götaland

I Västra Götaland registrerades den senaste veckan det lägsta antalet nya fall på över ett halvår, drygt 3 600 st vilket är lägsta nivån sedan allhelgonaveckan 2020. Även antalet sjukhussvårdade har minskat tydligt.

– Det är positivt att det fortsätter åt rätt håll. Trots sjunkande smittotal är det dock fortfarande många som smittas. Alla måste fortsätta hjälpa till att bromsa smittan, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare, enligt GP.

Skåne

Smittspridningen har minskat kraftigt i Skåne och bland äldre är den nere på mycket låga nivåer. Sedan vårens kulmen i början av maj har antalet nya fall minskat dagligen och är snart nere på samma nivå som innan andra vågen satte in hösten 2020 rapporterar Sydsvenskan som slår fast att vaccinationerna nu ger positiva resultat.

ANALYS

Tusen Tack till världens forskare! Det är tack vare vaccinet som världen kan besegra pandemins järngrepp över vår planet. Dessutom anses det varmare vädret bidra. Men det är oerhört viktigt att även fortsatt hålla distansen och följa alla andra regler. Att du och jag håller distansen och använder munskydd i enlighet med reglerna och följer alla andra restriktioner kan fortfarande rädda många liv. Varje liv är ovärderligt.

[yop_poll id="100"]