Glädjebesked för Putin – kopplas till Erdogan

2023 08 15

Rysslands sjöburna diesel-, gas- och oljeexport har ökat markant den senaste tiden.

Under den första halvan av augusti har exporten ökat med sju procent till cirka 1,7 miljoner ton, rapporterar brittiska Sky News.

Ett välkommet besked för Putinregimen i Moskva som behöver inkomster för att kunna finansiera invasionen av Ukraina.

Här är Rysslands bästa handelspartner

Den sjöburna exporten har ökat trots att stora delar av västvärlden infört ett totalstopp för bränsle och bensin från Ryssland.

Men regimen i Moskva har hittat nya vägar.

Framför allt pekas Turkiet ut som Rysslands viktigaste handelspartner.

President Recep Tayyip Erdoğan och hans regering har utnyttjat situationen och importerar mängder av ”billig” rysk energi.

– I augusti var Turkiet den främsta destinationen för dieselexport från ryska hamnar. De tog emot cirka 42 procent av det totala utbudet, rapporterar Sky News.

Exporterar till Europa

För Turkiet är importen av rysk diesel och dieselolja en gynnsam affär.

Landet är en stor exportör till EU-marknaden. Där är priset på diesel cirka 40 procent högre jämfört med det ryska priset, uppger Bloomberg.

Genom att importera billig rysk diesel kan den egna marknaden fyllas upp. Det inhemska bränslet kan sedan exporteras till Europa för ett betydligt högre pris.

– Det är en lönsam handel. Det är också bra för Ryssland som kan hålla sina raffinaderier igång, säger Eugene Lindell, verksam vid konsultföretaget Facts Global Energy, till Bloomberg.

Goda relationer

Turkiet och Erdoğan har vidhållit sina goda relationer med Putins Ryssland genom att inte skriva under på västliga sanktioner mot landet.

Man har även ökat bilateral handel med Ryssland under kriget, enligt AFP.

– De två ledarna har nu preliminära planer på att upprätta ett naturgasnav i Turkiet som kan erbjuda Ryssland ett alternativt sätt att förse Europa med bränsle, framhåller nyhetsbyrån.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen