Glädjebesked för Pfizers vaccin

2021 05 09

De pågående kliniska fas 3-testerna av Pfizer BionTechs vaccin bekräftar att vaccinet skyddar längre tid än vad man tidigare uppskattat och att det är fullt effektivt även mot den smittsamma sydafrikanska varianten.

Testerna visar att vaccinet skyddar i minst sex månader efter andra dosen och det är fullt möjligt att vaccinet skyddar ännu längre vilket pågående tester väntas klargöra. Vaccinet bedöms vara 91% effektivt och ännu effektivare mot allvarlig sjukdom, se nedan. En annan glad nyhet är att vaccinet visade sig vara fullt effektivt mot den fruktade sydafrikanska varianten uppger CNN.

– Vaccinet är 100% effektivt mot allvarlig sjukdom så som det definieras av USA:s Smittskyddsmyndighet och 95% effektivt mot allvarlig sjukdom så som det definieras av USA:s Läkemedelsmyndighet, uppger BionTech i ett uttalande.

Över 46 000 frivilliga har deltagit i testerna. 850 symptomatiskt smittade identifierades i placebogruppen varav 32 allvarliga fall. 77 smittade identifierades i vaccingruppen vilket motsvarar 91% effektivitet. Av de 77 smittade uppdagades 0 st allvarliga fall enligt USA:s Smittskyddsmyndighets definition.

[forminator_poll id="2651"]