Glädjebesked för alla som fått Pfizer och Modernas vaccin

2021 07 04

Pfizers och Modernas vaccin ger en immunreaktion i kroppen som kan skydda mot coronaviruset i många år.

Detta visar en preliminär vetenskapsrapport som ger stöd för teorin att så kallade mRNA-vaccin kanske inte behöver följas upp med en tredje dos så länge det inte kommer någon ny virusvariant som utvecklats långt bortom nuvarande form, rapporterar New York Times. Och skyddet för de som smittades av corona innan de fick vaccinen är så pass starkt att de kanske inte behöver en tredje dos även om det kommer vitt skilda virusvarianter, enligt studien.

– Det är ett bra tecken för hur starkt vårt immunsystem blir av vaccin, säger immunologen Ali Ellebedy vid Washington University, som lett studien, till New York Times.

Mycket positiva

Studien som publicerats i tidskriften Nature har funnit att personer som smittas får immunceller som känner igen viruset åtminstone åtta månader och en annan studie visar att minnesceller fortsätter att stärkas minst ett år efter infektionen. Detta indikerar enligt forskarna att immuniteten kan vara i flera år och kanske livet ut för personer som varit smittade. Det är oklart hur länge det varar för de som endast blivit vaccinerade. Men forskarna är mycket positiva efter att ha funnit att antalet minnesceller hos de som fått vaccinet inte minskade hos någon av de som ingick i studien 15 veckor efter dos 1.

– Att reaktionerna fortsatte nästan fyra månader efter vaccineringen är ett mycket, mycket gott tecken, säger Ali Ellebedy som slår fast att detta är mycket positiva nyheter för alla som fått vaccinet.

ANALYS

Glöm inte bort att även ta dos 2 nu i sommar, om du inte redan fått dos 2. Det ger ett betydligt starkare skydd mot deltavarianten som nu sprids över världen inklusive i Sverige: B. Mars

[yop_poll id="295"]