Glädjande nyheter från Folkhälsomyndigheten

2023 01 27

Antalet rapporterade fall av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att minska i Sverige.  

Det uppger Folkhälsomyndigheten i en ny rapport.

– Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska, även bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet bekräftade RSV- och influensafall minskar liksom antalet nya intensivvårdade patienter med covid-19 och influensa, framhåller myndigheten.

Det innebär att spridningen av luftvirus fortsätter att minska sedan de högsta nivåerna i december.

Antalet avlidna ökar

Smittspridningen går åt rätt håll, men antalet avlidna med covid-19 eller influensa fortsätter att öka.

Hittills har överdödlighet uppmätts under vecka 50 till vecka 1 vilket till stor del bedöms bero på den omfattande smittspridningen av luftvägsinfektioner under december, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

– Det är fortfarande viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra för att på så sätt minska den smittspridning som pågår, säger statsepidemiolog Anders Lindblom

Rapporteringen av avlidna sker med fördröjning.

Därför är det för tidigt att uttala sig om läget från och med vecka 2.

Trenden fortsätter

Förra veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att smittspridningen av luftvirus är på kraftig nedgång i hela Sverige.

När det gällde spridningen av influensa hade fallen minskat med ungefär 40 procent.

Motsvarande siffra för RS-virus uppmättes till en minskning på 20 procent, där toppen för barn under fem år nåddes vecka 51 och antalet fall har mer än halverats därefter.

– När det gäller covid-19 så minskade antalet bekräftade fall med omkring 35 procent totalt sett, och bland personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten var minskningen nästan lika stor, konstaterade Folkhälsomyndigheten.

Ta det vaccin som erbjuds 

Myndigheten rekommenderar fortsatt att personer ska vaccinera sig mot covid-19 för att undvika svår sjukdom.

– Det är även viktigt att alla som erbjuds påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 tar dessa, understryker Folkhälsomyndigheten.

Foto: U. Yousaf

Text: Redaktionen