Livsavgörande genombrott

2023 03 17

En viss typ av behandling kan minska risken för självmord hos unga män med psykisk sjukdom.

Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Resultatet av studien talar för att elbehandling samt medicinerna litium och klozapin kan minska risken för självmord för unga män som lider av psykisk sjukdom.

Självmord är den ledande dödsorsaken bland tonåringar och unga vuxna. Män är överrepresenterade i kategorin.

Varje år begår 800 000 människor självmord världen över.

En stor andel, upp till 90 procent, lider av svår psykisk sjukdom, inklusive svåra depressionstillstånd, bipolära sjukdomar och schizofreni.

–  Vi har undersökt om regional överdödlighet i självmord hos 15- till 19-åringar var korrelerat med användning av ECT, litium och klozapin bland unga, säger Adrian E. Desai Boström, ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och studiens försteförfattare.

– Resultaten ger en tydlig signal om att tidigt insatt medicinsk-psykiatrisk behandling mot svår psykisk sjukdom kan bidra till att minska överdödligheten i självmord hos pojkar i sena tonår, fortsätter Boström som även är postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Stor framgång 

Tidigare studier har visat att elbehandling samt medicinering med litium och klozapin minskar risken för självmord hos vuxna.

Den nya studien tyder på att samma behandling fungerar på tonåringar, vilket är en stor framgång.

Det har varit mer oklart om behandlingarna även kan ge skydd mot självmord hos ungdomar, uppger forskarna bakom studien.

Så gjordes undersökningen

Forskarna samlade in data från de 21 svenska regionerna mellan 2016 och 2020. 

Under tidsperioden tog 632 personer mellan 15 och 24 år sina liv, varav 200 i åldrarna 15 till 19 år.

– Överdödligheten mättes genom att jämföra självmord bland 15- till 19-åringar med 20- till 24-åringar inom samma region. Regioner som hade relativt sett lägre självmordstal bland 15- till 19-åringar jämfört med 20- till 24-åringar, gav också mer behandling med ECT, litium och klozapin till de yngre patienterna, framhåller forskarna.

Nästa steg

Forskargruppens nästa steg blir att analysera om behandlingen även kan ges vid ges vid andra särskilt svåra psykiatriska sjukdomstillstånd, där det finns en hög dödlighet och relativ brist på fungerande behandlingar.

Samma behandling kan eventuells användas vid svår ätstörning med tillhörande depressionssjukdom.

– Dessa studier kan med fördel fokusera på behandlingarnas effekter på självmordsrisken, men även på andra möjliga positiva behandlingsutfall som förbättrad funktionsförmåga, kognitiv funktion och livskvalitet på lång sikt, säger Adrian E. Desai Boström.

Foto: J. Koblitz 

Text: Redaktionen