JUST NU: Glädjande besked inför kommande dagar

2022 10 10

Elpriserna fortsätter att hålla sig på en låg nivå i hela Sverige.

Förra veckan sjönk elpriserna rejält i hela landet.

De låga priserna beräknas att hålla i sig.

I morgon, tisdag, landar elpriset på 10 öre per kilowattimme i hela Sverige, enligt elprisbörsen Nordpools senaste index.

Priset gäller samtliga fyra elområden – från södra till norra Sverige.

En primär orsak

De låga elpriserna har en primär förklaring.

Enligt Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på konsultföretaget Merlin och Metis, är den främsta orsaken till det låga priset en hög vindkraftsproduktion.

– Just nu i Sverige produceras det ungefär 8 000 megawatt vindkraft per dag, vilket kan jämföras med knappt 5 000 megawatt kärnkraft just nu. Det har installerats väldigt mycket vindkraft de senaste åren. När det blåser mycket blir det hög vindkraftsproduktion, nästan lika hög som den samlade vatten- och kärnkraften, säger han till Aftonbladet. 

Han tillägger att svenska folket kan räkna med låga priser hela veckan.

– Det är svårt att förutspå vindhastigheten den närmsta tiden. Men det ser ut att fortsätta vara en något lägre prisnivå hela veckan innan det börjar komma uppåt igen nästa vecka och därefter.

Bortkopplade utlandskablar

En annan förklaring till de sjunkande elpriserna är att el-kablar till Polen och Danmark har varit tillfälligt bortkopplade på grund av planerat underhållsarbete.

De avstängda el-kablarna påverkar Sveriges kapacitet att exportera el till kontinenten, vilket har lett till lägre elpriser.

– Ju mer Sverige exporterar desto mer el behövs och då blir det dyrare el-produktion som tas i bruk. Allt detta påverkar eftersom elpriset generellt är högre i våra grannländer, sa Svenska kraftnäts strategiska driftschef Erik Ek till SVT Nyheter i slutet av förra veckan.

El-kabeln till Polen beräknas åter vara i drift på tisdag, erfar Aftonbladet. 

Även om el-kablarna skulle varit i drift de senaste veckorna skulle inte de svenska elpriserna påverkats i någon stor utsträckning.  

– Det hade dragit upp priset något, men ska samtidigt sättas i relation till 8 000 megawatt vindkraft, säger Christian Holtz till tidningen.

Foto: A. Metelev

Text: Redaktionen