Glada Nyheter för Astra Zeneca

2021 03 26

Astra Zenecas vaccin ger en 100%-ig effekt mot allvarlig sjukdom och mot inläggning på sjukhus.

Det visar den amerikanska fas 3-studien som klargör att Astra Zenecas covidvaccin AZD1222 når sina primärmål. Vaccinet visar en statistisk signifikant vaccineffekt om 79 procent avseende förhindrande av symptomatisk covid-19 samt 100 procent effekt vad gäller förhindrande av allvarlig sjukdom och inläggning på sjukhus rapporterar DI.

Detta baseras på en undersökning som omfattar 32 449 deltagare där dubbelt så många fick vaccin som placebo. Vaccineffekten var konsekvent i alla etniska grupper och åldrar och effektgraden för deltagare 65 år eller äldre låg på 80 procent enligt DI.

Det oberoende säkerhetsövervakningsorganet DSMB granskade även blodproppsfrågan och hittade ingen ökad risk.

Läs Astra Zenecas positiva pressmeddelande här.